Szent Erzsébetre emlékezve, neve napja közelében, immár hagyomány a Prohászka Karitász életében, hogy szervezünk egy délutánt, melyen nyugdíjas testvéreinket ajándékozzuk meg. Nagyon fontos számunkra az ő jelenlétük a közösségünkben, hiszen ők már életük javát becsületesen ledolgozták, sok tapasztalatot gyűjtve bölcsességre tettek szert, s a családjaiknak fontos támaszai. Az elmúlt évben már kicsit szűkösen voltunk a közösségi teremben, így az idén ezt a programot a VOKE nagytermében tartottuk, és szükség is volt erre, mert szép számmal, mintegy 100-an voltunk jelen. Templomunk plébánosa Tóth Tamás atya hálaadása után megáldotta az Erzsébet kenyereket, melyeket szokás szerint Szent Erzsébetre emlékezve kapott meg minden jelenlevő. Volt, aki mások számára is kért, azoknak, akik betegségük, ágyhoz kötöttségük miatt nem tudtak eljönni közénk. Ezután következett a műsor, amit karitász önkéntesekkel együtt adtunk elő, de meghívott vendégként a Kodály Zoltán Gimnázium tanulói közül is felléptek, szép énekeiket Feke Mariann tanárnő tanította be. Nagy sikert arattak. A műsor után köszöntöttük az Erzsébeteket és Katalinokat kis ajándékkal, majd pedig a legidősebbeket ünnepeltük. Szendvicseket, süteményeket készítettünk, pogácsával egészítettük ki a kínálatot. Mindenkinek készítettünk ajándékcsomagot, amit hazavitt. Nagyon jó hangulatú közösen eltöltött délután tölthettünk együtt, örömet szerezve közösségünk idős tagjainak. Nagy segítséget jelentett a csoportunk számára, hogy az EFOP 1.3.5-16-2016 pályázat keretében anyagi támogatást kaptunk rendezvényünk színvonalas megtartásához, amit ez úton is köszönünk.


Bernáth Károlyné
csop.vezető