Hírek

"Tartós szeretet" nagyböjti élelmiszergyűjtés

 

Kedves Testvérek!

 

Két esztendővel ezelőtt jelentette be Ferenc pápa, hogy meghirdeti az irgalmasság szentévét. A nemrég bezárt szentévi kapukon áthaladva arra törekedtünk, hogy irgalmasok legyünk, mint az Atya! A szentév lelki gyümölcseinek, az irgalmasság kézzelfoghatóságának az ideje köszöntött ránk nagyböjtben.

 

Ez a szent időszak az irgalmasság gyakorlására hív minket. Már Izajás próféta szavai utalnak erre a lelkületre: Törd meg az éhezőnek kenyeredet, és a hajléktalan szegényt fogadd be házadba. Ha mezítelent látsz, öltöztesd föl, és ne fordulj el embertársad elől!  Akkor majd felragyog világosságod, mint a hajnal, és a rajtad ejtett seb gyorsan beheged. Előtted halad majd igazságod, és az Úr dicsősége lesz a hátvéded. (Iz 58,7-8) A nagyböjti idő egyik prefációja is arra szólítja fel a hívőket, hogy a „megtisztult lélek örömével várják Húsvét szent titkának ünnepét: most többet imádkozzanak, buzgóbban gyakorolják az irgalmasság tetteit, – s az újjászületés szentségei által az istengyermekség teljességére jussanak.” (Nagyböjt I. prefáció)

 

Az irgalmasság tetteinek közös gyakorlására hívjuk a testvéreket, amikor idén újra meghirdetjük a nagyböjti tartós élelmiszer-gyűjtést templomainkban. Ezzel egy ősegyházi hagyományt elevenítünk fel, hiszen az első század keresztényei a kenyértörésre hozták magukkal a szegényeknek szánt adományaikat. Az ő példájukat követve, kérjük, hozzák el a szentmisékre tartós élelmiszer felajánlásukat és tegyék a templomban erre kijelölt helyre. A legkisebb adománnyal is a felebaráti szeretet csodája valósul meg közöttünk. A templomainkban összegyűjtött élelmiszerek nem csak táplálékot jelentenek, hanem üzenetet is visznek magukkal, a Gondviselő Isten kézzelfogható szeretetét a nélkülöző családokba.

 

Tudjuk, hogy a katolikus családok is nehéz helyzetben vannak, és anyagi gondokkal küzdenek. Ezért nem perselygyűjtésre buzdítjuk a testvéreket, hanem arra, hogy lehetőségeikhez mérten élelmiszerrel járuljanak hozzá az Egyház segélyakciójához. Ezt megtehetik a jövő heti vasárnapi szentmiséken és az azt követő hétköznapokon, március 19-től 26-ig. Adományaikat a Karitász juttatja majd el a rászorulókhoz. A korábbi években meghirdetett gyűjtésünk eredményeképpen családok ezreit tudtuk segíteni azokkal a segélycsomagokkal, amelyeket a hívek adományaiból juttattunk el a rászorulókhoz. Ha ezt mindannyian megtesszük és legalább 1 kg adományt hozunk a templomba, újra nagyon sok családnak tudunk segíteni az irgalmas Jézus példáját követve.

 

Telefonos adományvonalon is bekapcsolódhatunk a Karitász segítő munkájába. Ha hívjuk a 1356-os telefonszámot, hívásonként 500 forinttal segítünk. Köszönjük a szegényeknek szánt adományaikat!

 

Ferenc pápa sorai biztassanak bennünket a nagyböjti időben a megújulásra és mások megsegítésére: A nagyböjt kedvező időszak arra, hogy intenzívebbé tegyük lelki életünket azon eszközök segítségével, amelyeket az Egyház felkínál számunkra: a böjttel, az imádsággal és az alamizsnaadás révén. Mindezek alapja az Isten Igéje, amit ebben az időszakban jóval nagyobb odafigyeléssel kell hallgatnunk és megfontolnunk. ….Arra szólít fel bennünket, hogy nyissuk meg a szívünk ajtaját a másik ember előtt, mivel minden ember ajándék, legyen az a szomszédunk vagy akár egy szegény ismeretlen.” (Ferenc pápa 2017. évi nagyböjti körleveléből)

 

Budapest, 2017. nagyböjt

a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia

 

Felolvasandó március 12-én, nagyböjt 2. vasárnapján minden szentmisén!

Csepel Szolgálatáért Díj


BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE  KINYILVÁNÍTOTTA, HOGY MINDAZOK, AKIK MUNKÁJUK, ÉLETÜK SORÁN ÖREGBÍTIK KERÜLETÜK JÓ HÍRNEVÉT, KÜLÖNLEGES MEGBECSÜLÉSBEN RÉSZESÜLJENEK, ÍGY EZ ALKALOMMAL CSEPEL II. JÉZUS SZÍVE PLÉBÁNIA KARITÁSZ CSOPORTNAK  A RÁSZORULÓK MEGSEGÍTÉSÉÉRT VÉGZETT ÁLDOZATOS ÉS ODAADÓ MUNKÁJÁÉRT  CSEPEL SZOLGÁLATÁÉRT DÍJAT ADOMÁNYOZOTT.

"A közösség valahová tartozás és nyitottság, ugyanakkor szeretet is minden ember iránt. Más szóval úgy is mondhatnánk, hogy a közösséget ez a három tényező határozza meg: minden embert szeretni, egymással szorosan összetartozni, és megélni a küldetésünket.
A közösség...: felismerés. Tagjai felismerik Isten hívását: éljenek együtt, szeressék egymást, imádkozzanak és dolgozzanak azért, hogy válaszoljanak a szegények segélykiáltására." Jean Vanier
           

Budapesti kirándulás

Az a szép fényes Nap…

Bár erről a napról – február 14-éről – sok minden elmondható, legkevésbé az, hogy a „szép fényes Napot” láttuk volna. Borongós, ködös, kissé havas reggelre ébredtünk. Kirándulásunk napja virradt ránk. Az Öreghegyi Plébánia karitász önkéntesei indultak Budapestre, hogy Tornyai Gábor atya vezetésével bepillantás nyerhessenek az evangélikus egyház és a zsidó hitközség életébe. A vonatról leszállva tapasztalhattuk, hogy a fagyos reggel a fővárosban se engedett szorításából, de a Szent István Bazilika elé érve, a lelkünkben éreztük, hogy szép nap elé nézünk. Melegség járta át, nemcsak a testünket, hanem a szívünket is, belépve a Szent II. János Pál pápáról elnevezett kápolnába. A Jó Isten jelenlétét éreztük Gábor atya által celebrált szentmise alatt a meghitt, barátságos – egyszerűségével is erőt sugárzó – környezetben, ahol II. János Pál biztatása fogadott minket: „Ne féljetek!”

Innen – egy rövid sétát téve – megérkeztünk a Deák téri Evangélikus Templomhoz. A kedves fogadtatás, amiben a lelkészasszony részesített minket, - aki inkább azt hangsúlyozta ami összeköt és nem ami elválaszt, - egyre jobban fényesítette a még bujkáló Napot. Az 1500 fő befogadására alkalmas – Polláck Mihály által tervezett templom oltárképe, egy hű Raffaello másolat. A múzeumban – szakszerű vezetés mellett – a Reformáció 500 éve kiállítást nézhettük meg, megismerve annak vallási emlékeit.

Másfél órás pihenő után, mely idő alatt elfogyasztottuk ebédünket egy kellemes étteremben és kipihentük az addigi fáradalmakat – látva, hogy a „fényes Nap” próbál áttörni a ködön és láthatóvá válik a Nap korongja – bevállalva a hosszabb sétát, elindultunk kirándulásunk utolsó helyszíne, a Zsinagóga felé.

Lenyűgöző látványt nyújtott a bazilikára emlékeztető szerkezetű, gazdagon díszített belső tér. Érdekfeszítő előadást hallottunk idegenvezetőnktől, aki érintette a Zsinagóga és a zsidóság történetét, szokásait, felmerülő kérdéseinket készségesen megválaszolta. Közel egy órás beszélgetés után, a 100 éves Zsidó Múzeumba látogattunk, ahol rendkívül felkészült hölgy vezetett minket a termeken keresztül és megismertetett a zsidó vallás alapjaival, hagyományaival, szokásaival. Innen a Wallenberg Emlékparkba vitt utunk, ahol az Élet Fája áll, melynek ezüst levelei a holokauszt áldozatainak neveit hordozzák.

 

 

Hazafelé tartva, fáradtan ültünk a vonaton, tele annak a kirándulásnak az emlékeivel, amit így fogunk emlegetni: „az a szép fényes Nap…”.

Székesfehérvár, 2017. február 18.                                                   

                                                                                                                                                       Kádár Katalin