Hírek

Karitász zarándoklat Péliföldszentkeresztre

 „Gyertek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok, akik terhet hordoztok - én megkönnyítlek titeket.”(Mt 11,28)

Jézus maga is rendszeresen fölzarándokolt Jeruzsálembe. A katolikusok zarándoklata az Isten iránti szeretet megnyilvánulása, illetve a bűnbánattartás és vezeklés eszköze.
A zarándoklatnak van egy nagyon fontos szempontja, ez pedig a „búcsúnyerés”. A búcsú (indulgentia: elengedés) az Egyház nagy kincse. A búcsú Isten részéről, az Ő színe előtt, a már megbocsátott bűnökért járó, ideig tartó büntetések elengedése részben vagy teljesen.
A keresztény ember részéről, az Isten iránti szeretet, teljes elköteleződés miatt kell, hogy legyen egy-egy olyan nap, amit arra szentel, hogy megpróbál elengedni mindent, ami a jóra való készségében visszatartja, megköti.
Ennek szellemében szerveződött, egy szép őszi napra, Tornyai Gábor atya áldásával és vezetésével, a Székesfehérvár - Öreghegyi Plébánia Karitász Csoportja - és az Almássy-telepi Plébánia Karitász Csoportjának tagjaival közösen, zarándoklat Péliföldszentkeresztre.
Megérkezve, első utunk a kegytemplomba vezetett, ahol Gábor atya szentmisét mutatott be nekünk. Prédikációjában felhívta a figyelmünket a zarándokút lehetőségeire. Mint Krisztus Csodálatos Testének Tagjai, mindannyian fontos szerepet töltünk be az isteni mű gördülékeny működtetésében. Szolgálati szerepünk átgondolására, újabb hívások meghallására, a hétköznapokból való kimozdulás, a megtisztulás ajándékaira figyelmeztetett bennünket értékes szavaival.   
    Ezután, a Szalézi Rend által fenntartott Lelkigyakorlatos Ház egyik munkatársának köszönhetően, megismerhettük a zarándokhely történetét. Megtudtuk, hogy Péliföldszentkereszt ősi zarándokhely. A mai műemlék jellegű barokk stílusú templomot 1735-ben Eszterházy Imre hercegprímás építtette, aki ugyanebben az évben búcsújáró hellyé nyilvánította Szentkereszt tiszteletére, így lett a neve Péliföldszentkereszt. A búcsújáró templom legszebb ékessége a művészi feszület a főoltáron. A kereszt alatt vörös bársonyon ezüst kegytárgyak láthatók: kezek, lábak. szemek, szívek, sőt, térdeplő ezüst gyermekek, valamint kisebb ezüst feszületek, attól függően, hogy kinek melyik testrésze volt beteg, miben kért segítséget. Ezeket a kegytárgyakat hálás emberek hozták emlékül, akik az Úr Jézus szent keresztjéhez menekülve meghallgatást és oltalmat találtak.
Péliföldszentkereszten kezdődött el a magyar Szalézi Rend történelme. „Zarándok hő imát rebegj őseink kertjében, mert vérükből kelt ki ötven év múltával, új tavaszt ígérve szent alapítónk Don Bosco vetése!”
A  kegyhely falain olvasható megindító buzdító sorok emlékeztetnek azokra a szerzetesekre, akik minden korban példát mutattak életükkel a jelen és a jövő nemzedékének, és akár életük árán is hűségesen kitartottak Isten országának építésében.
 A kegytemplomot és kolostor épületet 1913-ban kapta meg a Don Bosco Szalézi Társaság magyarországi központként. 1950-től 1992-ig az állam tulajdonában volt, 1994-ben kapta vissza a rend. Azóta a szaléziak szellemi központjává nőtte ki magát. Mára a híveknek kedvelt továbbképzési és lelki töltekezésre alkalmas színhelye lett. Ma hármas funkciója van: kegyhely, lelkigyakorlatos ház, és nyári üdülőhely ministránsoknak, hittanosoknak, családoknak.
Innen elsétáltunk a kolostortól mintegy 600 méterre levő erdei tisztáson álló, a dr. Schmidt Sándor bányaigazgató és bányásztársadalmának közreműködésével, 1937-ben felújított, Lourdes-i barlanghoz. Jelenlegi állapota a 2002-es újabb karbantartásnak köszönhető.   - A két karitász csoport legfiatalabb tagjai is bőven 50-60 év fölött vannak, a korral járó, a mozgásukat korlátozó egészségi problémákkal is megáldva. - Mégis-mégis valami húzott bennünket a Szűzanyához. Nem esett nehezünkre a séta. A hely nemcsak hangulatos erdei pihenőként hatott számunkra. A tisztásra érve olyan érzése volt az embernek, mintha a Lourdes-i jelenések eredeti helyszínén lenne, és egy másik dimenzióba lépne. A barlangtól balra a sziklafalak, jobbra mögötte a csörgedező patak. A Szűzanya kegyszoborhoz pár lépcső vitt fel. Amikor a csoportból páran éppen felértünk Hozzá, megszólalt a déli harangszó. Mindannyian egyszerre kezdtük el imádkozni fennhangon az Úrangyalát. Csodálatos élmény volt! Azután a barlanggal szemben levő csobogó forrás üdítő vízéből meríthettünk.
A Lelkigyakorlatos Ház ebédlőjében elköltött finom ebéd után, Nguyen Hai Ly Jakab SDB oratóriumvezető, szalézi szerzetes szolgálta fel nekünk - helyettesítve ebédszünetüket töltő munkatársait - a finom kávékat, capuccino-kat.


Ezután a környékbeli lovarda hintómúzeumát látogattuk meg, majd útba ejtettük a festői Dobogókő települést, ahonnan gyönyörködhettünk a szép panorámában.
Jó volt így együtt lenni újra a két plébániai közösségnek olyan megszentelt helyszíneken, ahol a keresztény szellemiség ma is embercsoportokat nevel, épít, tart egységben.

Eljöttünk Uram, hogy nálad vigaszt és erőt merítsünk, hogy köszönetet mondjunk a kapott jókért, hogy eléd terjesszük minden kérésünket, hogy imádkozzunk az otthon maradottakért, elhunyt szeretteinkért. Köszönjük Uram, hogy Veled és Testvéreinkkel együtt járhattuk végig zarándokutunkat! Kérjük, őrizd meg közösségünket a Te békédben, Amen!
                                                                                                                                                                                                                                                   

Az Öreghegyi Karitász Csoport nevében:

Liszitsné Laczkó Mária
karitász önkéntesSzékesfehérvár, 2018. október 9.

Ancsa-Molnár Hajnalka ikonkiállítása


Nagy örömünkre szolgál, hogy a Székesfehérvári Egyházmegyei Karitász közreműködésének és a Szent István Hitoktatási és Művelődési Ház befogadó készségének köszönhetően Székesfehérváron is megtekinthetők Ancsa-Molnár Hajnalka művésznő ikonfestményei. A kiállítás ünnepélyes megnyitójára szeptember 07-én, pénteken 15.00-kor került sor, a Katolikus Társadalmi Napok háromnapos rendezvénysorozat első eseményeként. A kiállítás megnyitón köszöntő beszédet mondott Spányi Antal megyéspüspök úr, a Katolikus Karitász püspökelnöke, aki beszédében kiemelte az ikonok jelentőségét a transzcendens Istennel való kapcsolat felvételében és a kapcsolatban levésben. Ancsa-Molnár Hajnalka megemlítette, hogy bár az ikonok a keleti egyházhoz kötődnek, a Szentírás alapján készülnek, így mindenkihez tudnak szólni. Vallja, hogy az ikonok útmutatók a teremtés útján, nem azért készülnek elsősorban, hogy gyönyörködtessenek, hanem, hogy általuk beláthassunk egy transzcendens valóságba, szemlélhessük annak ragyogását. Ezt tükrözi a sok arany, mint a teremtett lét gazdagsága, nemessége. Az ikon a külső szimbólumokon, jeleken, kötöttségeken át vezet el a belső szabadságra. Az ikon teljes hagyományvilágának megtartása által a változatlan Örökkévalót igyekszik elhozni ebbe a változékony világba, hogy hitünket, lelkünket emelje, építse.
Ancsa- Molnár Hajnalka a Szeged-Csanádi Egyházmegyei Karitász irodavezetője, gyógypedagógus és művészetterapeuta. Ikonfestészettel 1993 óta foglalkozik, több kurzuson is részt vett, hogy minél jobban elsajátítsa az ikonfestészet titkait. Országszerte sok kiállítást tudhat maga mögött.
A székesfehérvári kiállítás 2018. szeptember 21-ig látogatható.
„Nem az ikon, mint műalkotás a szép, hanem az igazság, amit képvisel. Az ikon sohasem lehet ’szép’, de mivel gyönyörű, szellemi érettség kell a megismeréséhez.” Paul Evdokimov

 

        

KATTÁRS szociális pódiumbeszélgetések

A szeptember 07. és 09. között Székesfehérváron megrendezésre kerülő Katolikus Társadalmi Napok keretén belül oktatási, kulturális és szociális pódiumbeszélgetések színesítik az amúgy is gazdag programkínálatot. A Székesfehérvári Egyházmegyei Karitász amellett, hogy szeretné bemutatni egy vándorkiállítás segítségével a Katolikus Karitász elmúlt évtizedeit, a szombati napon 13.30-tól a következő pódiumbeszélgetésre várja az érdeklődőket:
13.30-14.15: Karitász a fogyatékkal élőkért. Őrangyal- Klub. Előadók: Sági Ferencné (bicskei karitász csoportvezető), Magyar László (Szent Kristóf Ház intézményvezető), beszélgető partnerek: Ciszter Gimnázium önkéntesei, különleges képességű fiatalok. A beszélgetés során előkerülnek a fogyatékkal élők intézményes ellátásának lehetőségei, valamint a klubfoglalkozás feltételei.
14.30-15.15: A segítségnyújtás jövője. Öngondoskodás. Felzárkóztatás. Családtámogatási modellek. Országos segélyprogramok. Előadók: Szabó György (Győri Egyházmegyei Karitász igazgató), Besenczi Zsolt (Pécsi Egyházmegyei Karitász igazgató), Sinkovicsné Máté Hortenzia (Székesfehérvári Egyházmegyei Karitász igazgatóhelyettes). A Karitász küldetésének alapjai, szervezeti felépítése, 8 súlyponti területe, a családok támogatása, öngondoskodásra segítése, a segélyezés alapelvei, országos és helyi akciók alkotják a beszélgetés főbb témáit.
15.30-16.15: Karitász önkéntesek a plébánián. Előadók: Megulesz Gabriella (dunaújvárosi karitász csoportvezető), Kádár Sándorné (Szfvár-öreghegyi karitász csoportvezető), Dr. Farkas Elekné Márta (Piliscsaba-Klotildliget karitász csoportvezető), Bechtold Mária (budakeszi karitász csoportvezető), Varga-Hegyi Eszter (LEA otthon vezetője). Témák: miért jó jónak lenni? családok megsegítése, idősgondozás, fiatalok bevonása a karitász munkába, az adományok útja, az önkéntesség.
16.30-17.15: Függőségek és a család. Előadók: RÉV Szenvedélybeteg-segítő Ambulancia munkatársai, érintett szerhasználók. Napirenden lesznek a szerhasználat, a szenvedélybetegségek, az érintettség, a prevenció, valamint a terápiás lehetőségek.
17.30-18.15: A Karitász határon-túli segítségnyújtása, Kárpátalja orvosi szemmel. Előadók: dr. Vojcek László, dr. Koroknai András. Szó lesz a Katolikus Karitász Orvosmissziójának munkájáról, a határon-túli segítségnyújtás lehetőségeiről.

 

                                                                                                  Mindenkit szeretettel várunk!

 

                                                              

Legyen öröm az iskolakezdés!

A Katolikus Karitász országos segélyprogramot indított azzal a szándékkal, hogy megkönnyítse a rászoruló családok iskolakezdési nehézségeit. Az iskolakezdés minden évben plusz terhet ró a családokra: a tanuló gyerekek tanszerekkel, megfelelő ruházattal való ellátása komoly anyagi terheket jelenthet. Ebben a helyzetben számos család a megélhetési költségeit csökkenti, kevesebbet költ élelmiszerre, vagy esetleg hitelt vesz fel, vagy a rezsi költségek be nem fizetése által igyekszik forrást átcsoportosítani a tanévkezdésre. A Katolikus Egyház hivatalos segélyszervezete 5.000 gyerek számára nyújt segítséget, 25.000.000,-Ft értékben, hogy a családok ne érezzék meg ennyire a pénztárcájukon az új iskolaév kezdetét.
A Székesfehérvári Egyházmegyei Karitász 249 családot támogat 1.245.000,- Ft értékben, 16 település önkéntes plébániai karitászcsoportjának közreműködésével: Gánt, Budaörs, Csepel, Csókakő, Sárosd, Tatabánya, Baracs, Kálóz, Székesfehérvár, Bodajk, Budakeszi, Csákvár, Dunaújváros, Pátka, Perkáta, Sárszentmiklós településein részesülnek a családok ebben a támogatásban.
Hogyan lehet csatlakozni az összefogáshoz egyszerűen és gyorsan?
•    A 1356-os adományvonal hívásával (egy hívás 500,- forint támogatást jelent)
•    On-line adományozással a Karitász honlapján – www.karitasz.hu – keresztül
•    A Katolikus Karitász központi bankszámláján is várja az adományokat „iskolakezdés” megnevezéssel – Raiffeisen Bank 12011148-00124534-00100008
•    A Katolikus Karitász egyházmegyei központjai örömmel fogadnak jó állapotban lévő iskolatáskákat, tornafelszerelést, és olyan taneszközöket, amelyek szükségesek a diákok számára – tolltartó, tisztasági felszerelés, tornazsák…stb.

Köszönjük felajánlásaikat!