Hírek

Évzáró-évnyitó a Székesfehérvári Karitászban


Január 23-án került sor a székesfehérvári Karitásznál dolgozók éves összejövetelére, amelynek színhelyéül a Szent Kristóf Ház Fogyatékkal Élők Nappali Intézménye szolgált. Dolgozóink közül 22-en jelentek meg, a Karitász Ház, a RÉV Szenvedélybeteg Ambulancia és a Szent Kristóf Ház munkatársai közül. A rendezvény Sinkovicsné Máté Hortenzia igazgatóhelyettes előadásával kezdődött a Karitász Ház 2016-os működéséről, fókuszálva a tavalyi év segélyprogramjaira. Ezt követően Nagy Lajosné Krisztina karitászigazgató számolt be a 2017-es tervekről, valamint a még távolabbi jövőbe nyúló fejlesztési elképzelésekről, mint pl. a pszichiátriai betegek nappali ellátása, foglalkoztatása. Magyar László a Szent Kristóf Ház intézményvezetője egy aktuális pályázati lehetőséggel kezdte beszámolóját, amely a fogyatékkal élők fejlesztési foglalkoztatására irányul. Olyan tevékenységekről van szó, amelyeket a fiatalok egyébként is végeznek, pl.: karkötő készítés, PET- palackok szelektív gyűjtése, gyógynövények betakarítása, szárítása, feldolgozása, kertészkedés, takarítás, amelyért ezen pályázat keretei között a munkát elvégzők az aktuális minimálbér 30%-át megkapnák. A pályázat nagy előnye, hogy nincs meghatározott teljesítmény előírás, amely esetenként lehetetlen, túlerőltetett iramba kényszeríthetné a programban résztvevőket. Magyar László beszélt még a Nappali Intézmény mindennapjairól, valamint arról a felmerülő problémáról, hogy a lakók, munkatársak idősödésével egyre több egészségügyi kihívás jelenik meg (látásromlás, magas vércukorszint), amely bizonyos életmódbeli váltást is megkövetelhet. A Támogatott Lakhatásban szintén jelentkezik ez a probléma, amely akár bővítést, akadálymentesítést, vagy hosszabb távon esetleg egy másik épületbe költözést is indokolttá tehet. Összegezve elmondta, hogy óriási az igény az általuk nyújtott szolgáltatásra, amely „feladat, de van értelme és van ajándék is benne”. Befejezésül Farnas István, a Rév Szenvedélybeteg Ambulancia intézményvezetője beszélt arról, hogy 2016-ban indult a börtön program, amelynek keretén belül egyéni és csoportfoglalkozásokat tartanak a fogvatartottak számára. Ezenkívül a RÉV sok rendezvényen vett részt a tavalyi év során: Bregyó tábor, EFOTT, Fezen… stb., ahol igyekeztek a fiatalokat megszólítani, tevékenységükre felhívni a figyelmet. Kiemelkedő rendezvényük volt tavasszal a Vodafone Sportcsarnokban megrendezésre kerülő dr. Zacher Gábor előadása, amelyen több száz diák érdeklődve hallgatta a függőséggel kapcsolatos tudnivalókat. Az idei tervekkel kapcsolatban Farnas István elmondta, hogy intézménybővítéssel egy épületbe kerülhet a nappali és a közösségi ellátás.
A 2017-es év kiemelkedő a Székesfehérvári Karitász számára: a RÉV megalakulásának 20. és az Egyházmegyei Karitász fennállásának 25. évfordulóját ünnepeljük. A tavaszi (május 18.) és őszi (október 14.) jubileumi rendezvényekre szeretettel várunk minden érdeklődőt.  
Az intézményi beszámolókat csoportos játék követte: 4-5 fős csoportokban jelenítettük meg, hogy mit jelent számunkra a Karitász/a Karitásznál dolgozni. Abban mindannyian egyetértettünk, hogy egy csapat vagyunk, hogy összekapaszkodunk, hogy együtt vagyunk képesek tenni másokért.
Ezek után kötetlen beszélgetések, eszem-iszom következtek, munkatársi kapcsolatok épültek, mélyültek. Köszönet a kollégák áldozatos munkájáért!

 

 

 "Egymillió csillag a szegényekért"


December 10-én, szombaton 16.00 órakor Székesfehérváron, az Adventi Udvarban lesz az „Egymillió csillag a szegényekért” országos rendezvénysorozat következő állomása.
Az Egymillió csillag a szegényekért akció 1998-ban Franciaországból indult el Európában. 1999 karácsonyán elsőként Spanyolország, Németország és Svájc csatlakozott a kiemelkedő programhoz.  A Caritas Europa 2005-től, a Caritas Internationalis pedig 2006-tól vesz részt önállóan ebben a szolidaritás-akcióban. Ma már 15 ország vesz részt benne évről évre, beleértve hazánkat is. Az akció célja, hogy felhívja a figyelmet a szegénységben élőkre, növelje a szolidaritás és az összetartozás érzését a perifériára szorultakkal.
Idén december 4 és 11 között az ország mintegy 200 helyszínén emlékeznek meg a társadalom peremén élőkről.
A Karitász önkéntesei és munkatársai tetszőleges összegű adományért gyertyákat adnak a járókelőknek, s minden egyes mécses egy rászorulót jelképez. A gyertyákért adott adományból származó összeget a Karitász minden országban a hátrányos helyzetűek megsegítésére fordítja.

A régiek úgy tartották: valahányszor lehull egy csillag, meghal valaki a Földön.
És valahányszor fellobban egy csillag fénye, szeretet gyúl egy emberi szívben…
Ezt a fényt hivatott jelképezni ez a kis gyertya. És minden egyes gyertya a Karitász kiáltása az elesettekért, az idősekért, a betegekért, a rászorultakért.

Köszönjük, hogy részt vesz szolidaritási akciónkban!

 

"Tárjátok ki a szíveteket!"

2016. november 26-án, szombaton nyílik meg a Püspöki Palota kertjében az immár hagyománnyá váló "Adventi Udvar". 16 órakor Spányi Antal megyés püspök, karitász püspök az első adventi gyertya meggyújtásakor megáldja a családok adventi koszorúit és gyertyáit. Az udvarban sokféle kézműves termék megvásárolható, de a legfontosabb szempont a Karácsonyra való csendes, befelé forduló lelki előkészület, amelyet az iskolások és meghívott vendégek által nyújtott előadások is segíthetnek.

A program keretén belül útnak indul a Katolikus Karitász adventi időszakban történő adomány gyűjtése, a "Tárjátok ki a szíveteket!" segélyakció, amely a társadalom perifériáján élőkre szeretné felhívni a figyelmet. Écsy Gábor atya, a Katolikus Karitász országos igazgatója is részt vesz a rendezvényen.

A segélyakció során összegyűjtött adományok a rászorulók különféle módokon történő megsegítésére lesznek felhasználva (tartós élelmiszer-, tűzifa vásárlás, hajléktalan ellátás...). A tartós élelmiszer adományokat, pénz adományokat az egyházmegyei gyűjtőpontokon lehet leadni. A 1356-os telefonszám hívásával is segíthet, hívása 500,- Ft-ot jelent egy rászoruló számára.

A Székesfehérvári Egyházmegyei Karitász jelen lesz az "Adventi Udvarban" Advent mind a négy hétvégéjén 10 és 19 óra között, valamint az utolsó héten mindennap 13 és 19 óra között. Szeretettel várunk minden érdeklődőt és adományozót.