Hírek

Neked MUNKA, nekem ÁLOM

Nyílt nap a fogyatékkal élőkkel

A „Neked MUNKA, nekem ÁLOM” egy viszonylag új program Magyarországon, amely lehetőséget nyújt fogyatékkal élő emberek és a munkáltatók kötetlen találkozójára egy nyílt nap keretében. A program Írországból indult a "Job Shadow Day" keretében, amely napon az érdeklődő fogyatékossággal élő emberek átélhetik és kipróbálhatják milyen is lehet az "álommunkájukban" dolgozni.

A program célja nem a munkaközvetítés, hanem a lehetőség megteremtése a személyes találkozásra, egymás megismerésére, a kölcsönös tapasztalatszerzésre. A tapasztalatok ugyanis azt támasztják alá, hogy a fogyatékossággal kapcsolatos félelmek, bizonytalanságok a legsikeresebben a személyes kapcsolódások által oldhatók.

A speciális nyílt napon (országszerte 2017. május 30. és június 2. között) a programra jelentkező fogyatékos emberek eltölthetnek egy napot egy számukra érdekes, általuk választott munkahelyen, munkakörben, egy napra kipróbálhatják álmaik munkáját. A programba bekapcsolódó munkáltatónál egy házigazda (mentor) fogadja a fogyatékos résztvevőt, az ő munkanapját követheti nyomon a jelentkező.

Az első Neked MUNKA, nekem ÁLOM! Nap a Salva Vita Alapítvány szervezésében 2015 tavaszán valósult meg Budapesten egyszerre 15 helyszínen. A megvalósult álmok köre rendkívül széles volt: futballedző, sportriporter, fotós, televíziós műsorvezető, agykutató, tervező mérnök, állatkerti gondozó, szépségtanácsadó, kutyakiképző, énekes, bűnügyi laboráns és még egyéb szakmákban próbálhatták ki magukat a résztvevők. Nagy öröm, hogy ez a program 2017-re országos méretűre bővült, idén az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása révén mind a 19 megyében és Budapesten is megszervezésre kerül a Neked MUNKA, nekem ÁLOM! program. A cél, hogy legalább 200 fogyatékos ember próbálhassa ki magát 200 különböző munkahelyen egy különleges, nyílt nap keretében.

Fejér megyében a Székesfehérvári Egyházmegyei Karitász munkáját támogató Alba Caritas Hungarica Alapítvány vállalkozott arra, hogy a program keretén belül 11 fogyatékkal élő személyt 11 munkáltatóval kapcsolatba léptessen a program céljának megvalósítása érdekében. A fogyatékkal élő fiatalok álommunkái széles spektrumon mozognak: cukrásztól elkezdve egészen autószalonban dolgozó értékesítő munkatársig. Már a program kezdeti fázisában, az interjúk felvétele és a jelentkezési lapok kitöltése alatt a fogyatékkal élők lelkesedése átragadt a munkatársakra is. Jó látni a csillogást a szemükben, a várakozás örömét, az izgalom szinte tapintható jelenlétét.

 

Hogy néz ki egy tipikus Neked MUNKA, nekem ÁLOM! Nap?

·         Találkozás, köszöntés a munkahelyen

·         A munkahely rövid bemutatása

·         A fogyatékos résztvevő bemutatkozása

·         Körbevezetés a munkahelyen, konkrét munkakör feladataiba bepillantás, kérdések és válaszok

·         A belső mentor személyes története

·         Szünet, ahol egy szokásos kávészünetben is részt vehet a látogató, találkozhat más kollégákkal, beszélgethet velük kötetlen formában

·         A belső mentor napjának követése („shadowing”) – a fogyatékos résztvevő „árnyékként követi” a belső mentort munkája közben, aki igyekszik őt minél több feladatba bevonni, minél többet megmutatni számára a napi feladatokból.

·         A nap lezárása

A Neked MUNKA, nekem ÁLOM kezdeményezés újabb mérföldkövet jelenthet a fogyatékossággal élő emberek támogatásában, megismerésében, elfogadásában és elősegítheti, hogy közülük egyre többen tudjanak a nyílt munkaerő-piacon elhelyezkedni.

A programot az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. és a Salva Vita Alapítvány támogatja.

További információ a program részleteiről: http://nekedmunka.hu

 

 

 

 

 

"Tartós szeretet" nagyböjti élelmiszergyűjtés

 

Kedves Testvérek!

 

Két esztendővel ezelőtt jelentette be Ferenc pápa, hogy meghirdeti az irgalmasság szentévét. A nemrég bezárt szentévi kapukon áthaladva arra törekedtünk, hogy irgalmasok legyünk, mint az Atya! A szentév lelki gyümölcseinek, az irgalmasság kézzelfoghatóságának az ideje köszöntött ránk nagyböjtben.

 

Ez a szent időszak az irgalmasság gyakorlására hív minket. Már Izajás próféta szavai utalnak erre a lelkületre: Törd meg az éhezőnek kenyeredet, és a hajléktalan szegényt fogadd be házadba. Ha mezítelent látsz, öltöztesd föl, és ne fordulj el embertársad elől!  Akkor majd felragyog világosságod, mint a hajnal, és a rajtad ejtett seb gyorsan beheged. Előtted halad majd igazságod, és az Úr dicsősége lesz a hátvéded. (Iz 58,7-8) A nagyböjti idő egyik prefációja is arra szólítja fel a hívőket, hogy a „megtisztult lélek örömével várják Húsvét szent titkának ünnepét: most többet imádkozzanak, buzgóbban gyakorolják az irgalmasság tetteit, – s az újjászületés szentségei által az istengyermekség teljességére jussanak.” (Nagyböjt I. prefáció)

 

Az irgalmasság tetteinek közös gyakorlására hívjuk a testvéreket, amikor idén újra meghirdetjük a nagyböjti tartós élelmiszer-gyűjtést templomainkban. Ezzel egy ősegyházi hagyományt elevenítünk fel, hiszen az első század keresztényei a kenyértörésre hozták magukkal a szegényeknek szánt adományaikat. Az ő példájukat követve, kérjük, hozzák el a szentmisékre tartós élelmiszer felajánlásukat és tegyék a templomban erre kijelölt helyre. A legkisebb adománnyal is a felebaráti szeretet csodája valósul meg közöttünk. A templomainkban összegyűjtött élelmiszerek nem csak táplálékot jelentenek, hanem üzenetet is visznek magukkal, a Gondviselő Isten kézzelfogható szeretetét a nélkülöző családokba.

 

Tudjuk, hogy a katolikus családok is nehéz helyzetben vannak, és anyagi gondokkal küzdenek. Ezért nem perselygyűjtésre buzdítjuk a testvéreket, hanem arra, hogy lehetőségeikhez mérten élelmiszerrel járuljanak hozzá az Egyház segélyakciójához. Ezt megtehetik a jövő heti vasárnapi szentmiséken és az azt követő hétköznapokon, március 19-től 26-ig. Adományaikat a Karitász juttatja majd el a rászorulókhoz. A korábbi években meghirdetett gyűjtésünk eredményeképpen családok ezreit tudtuk segíteni azokkal a segélycsomagokkal, amelyeket a hívek adományaiból juttattunk el a rászorulókhoz. Ha ezt mindannyian megtesszük és legalább 1 kg adományt hozunk a templomba, újra nagyon sok családnak tudunk segíteni az irgalmas Jézus példáját követve.

 

Telefonos adományvonalon is bekapcsolódhatunk a Karitász segítő munkájába. Ha hívjuk a 1356-os telefonszámot, hívásonként 500 forinttal segítünk. Köszönjük a szegényeknek szánt adományaikat!

 

Ferenc pápa sorai biztassanak bennünket a nagyböjti időben a megújulásra és mások megsegítésére: A nagyböjt kedvező időszak arra, hogy intenzívebbé tegyük lelki életünket azon eszközök segítségével, amelyeket az Egyház felkínál számunkra: a böjttel, az imádsággal és az alamizsnaadás révén. Mindezek alapja az Isten Igéje, amit ebben az időszakban jóval nagyobb odafigyeléssel kell hallgatnunk és megfontolnunk. ….Arra szólít fel bennünket, hogy nyissuk meg a szívünk ajtaját a másik ember előtt, mivel minden ember ajándék, legyen az a szomszédunk vagy akár egy szegény ismeretlen.” (Ferenc pápa 2017. évi nagyböjti körleveléből)

 

Budapest, 2017. nagyböjt

a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia

 

Felolvasandó március 12-én, nagyböjt 2. vasárnapján minden szentmisén!

Csepel Szolgálatáért Díj


BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE  KINYILVÁNÍTOTTA, HOGY MINDAZOK, AKIK MUNKÁJUK, ÉLETÜK SORÁN ÖREGBÍTIK KERÜLETÜK JÓ HÍRNEVÉT, KÜLÖNLEGES MEGBECSÜLÉSBEN RÉSZESÜLJENEK, ÍGY EZ ALKALOMMAL CSEPEL II. JÉZUS SZÍVE PLÉBÁNIA KARITÁSZ CSOPORTNAK  A RÁSZORULÓK MEGSEGÍTÉSÉÉRT VÉGZETT ÁLDOZATOS ÉS ODAADÓ MUNKÁJÁÉRT  CSEPEL SZOLGÁLATÁÉRT DÍJAT ADOMÁNYOZOTT.

"A közösség valahová tartozás és nyitottság, ugyanakkor szeretet is minden ember iránt. Más szóval úgy is mondhatnánk, hogy a közösséget ez a három tényező határozza meg: minden embert szeretni, egymással szorosan összetartozni, és megélni a küldetésünket.
A közösség...: felismerés. Tagjai felismerik Isten hívását: éljenek együtt, szeressék egymást, imádkozzanak és dolgozzanak azért, hogy válaszoljanak a szegények segélykiáltására." Jean Vanier