Hírek

Erzsébet kenyér osztás

Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepén a Katolikus Karitász móri plébániai önkéntes csoportjának munkatársai Erzsébet kenyeret osztottak rászoruló családoknak, melyeket Spányi Antal megyéspüspök szentelt meg a Szent Erzsébet Iskola ünnepi szentmiséjén. A kenyereket a Leitermann Pékség ajánlotta fel. Hálásan köszönjük Takács János pékmesternek! 

 

Kapcsolatteremtési képzés karitász önkénteseknek

A Székesfehérvári Karitász munkáját támogató Alba Caritas Hungarica Alapítvány sikeres EFOP 1.3.5-16-2016 pályázatának köszönhetően lehetőség nyílik önkéntes karitász munkatársak szakmai ismereteit képzések tartásával bővíteni. A Katolikus Karitász rászorulók megsegítésére irányuló munkáját 3 alappillére támaszkodva végzi: szeretet, szervezettség, szakmaiság. Ezen elveknek megfelelően képzéseink egyfelől a Karitász munkával kapcsolatos tudnivalókat ölelik fel, másfelől olyan készségek, képességek fejlesztését tűzik ki célul, amelyek a segítő szakmában dolgozókat vértezik fel az emberi kapcsolatokban való minél jobb tájékozódásban.
Október 12-én, szombaton 9.00 és 19.00 óra között Székesfehérváron, a Prohászka Ottokár templom közösségi termében folyt egy kapcsolatteremtési tréning Farnas István, a RÉV Szenvedélybeteg-segítő Ambulancia intézményvezetőjének a közreműködésével. A képzés célja az volt, hogy a Karitász önkéntesek kommunikációs képességeit kapcsolatteremtési módszerekkel felvértezze. A képzés során az első kapcsolatfelvételtől a már meglévő kapcsolatokon keresztül új kapcsolatok megteremtéséig átfogó ismereteket szereztek a képzés résztvevői. A képzés célja volt továbbá az is, hogy a résztvevők különböző szituációkban a megfelelő kapcsolatfelvételi módszereket alkalmazva könnyedén boldoguljanak munkájuk során.
A 12 órás tréning elméleti és gyakorlati elmélyülést is hozott és reményeink szerint hozzájárul a felebarátainkkal való törődés még professzionálisabbá válásához.

   

                                                

Caritas Hungarica Díj 2019.

Idén 8. alkalommal adták át a Caritas Hungarica Díjat azoknak a plébániai karitászcsoportokban dolgozó önkéntes munkatársaknak, akik példaértékűen valósítják meg a felebaráti szeretet gyakorlását rászoruló embertársaink javára. A Díj célja, hogy kifejezze a Katolikus Egyház ill. a Katolikus Karitász megbecsülését, a díjazottak munkájának nagyra értékelését.
A díjátadó ünnepségre 2019. október 05-én, szombaton került sor. A 11.00 órakor kezdődő szentmisét Spányi Antal, a Katolikus Karitász püspökelnöke celebrálta, majd ezt követően Écsy Gábor atyával, a Katolikus Karitász országos igazgatójával, valamint az egyházmegyei igazgatók közreműködésével átadták az okleveleket és a díjakat az egyházmegyénként 3 fő jelöltnek.

A Székesfehérvári Egyházmegyéből díjazottjaink lettek:

dr. Farkas Elekné Márta: A piliscsaba-klotildligeti csoportvezető teljes szívvel-lélekkel végzi karitász munkáját, sokoldalú kapcsolati hálóját megmozgatva a rászorulók érdekében. Jó példát mutat arra nézve, hogy milyen aktívan és hatékonyan működhet egy karitászcsoport, igazi szeretetszolgálatot végző közösségként.


Borjánné Nyúl Katalin: A kőszárhegyi karitászcsoport vezetője fiatalos lendülettel ragad meg minden lehetőséget a rászorulók megsegítésére, legyen szó akár élelmiszermentésről, akár a rászorulók öngondoskodását elősegítő segélyprogramok megvalósításáról. Figyelmessége, alapossága, jószándékú, tapintatos tettrekészsége példaértékű.  


Beck Tiborné Katalin: a móri karitászcsoport aktív tagjaként férjével, Beck Tiborral együtt fáradtságot nem kímélve segíti a rászoruló családokat hol az országos segélyprogramok kínálta támogatásokkal, hol helyi forrásokat felhasználva az adott család rászorultságának, igényének megfelelően. Tettrekészsége, találékonysága, rugalmassága a segítségnyújtásban példaértékű.  

Az ünnepség agapéval és kötetlen beszélgetéssel zárult.


Gratulálunk díjazottjainknak és kérjük Isten áldását további munkájukra!

 

   

A Székesfehérvári Karitász munkatársai a pécsi KATTÁRS-on

Az idei Katolikus Társadalmi Napok rendezvénysorozat központi témája az egyén és az Egyház szerepe a misszió és a szeretetszolgálat terén. Országos és egyházmegyei intézmények mutatták be tevékenységüket a Széchenyi téren felállított sátrakban.
A Katolikus Karitász pódiumbeszélgetéseiben a Székesfehérvári Karitász munkatársai is részt vettek. A Karitász szervezeti felépítéséről, történetéről, segélyprogramjairól és képzéseiről Sinkovicsné Máté Hortenzia, a Székesfehérvári Egyházmegyei Karitász igazgatóhelyettese, Fieszl Csaba, váci karitászigazgató, Széll Mihályné, a dombóvári karitászcsoport vezetője, és Besenczi Zsolt, pécsi karitászigazgató beszélgetett. A Katolikus Karitász 8 súlyponti területének egyikét érintette behatóbban az a beszélgetés, amely a RÉV Szenvedélybetegsegítő-Ambulancia működéséről szólt. Leitmann Andrásné, székesfehérvári karitász munkatárs részeg szemüvegeket is bemutatott, sőt a bátor vállalkozók ki is próbálhatták azokat, így megtapasztalva a drogok, az alkohol és a hallucinogének szimulált hatását. „Velük jobb a világ” címmel folytatott pódiumbeszélgetés a fogyatékkal élők világát hozta közelebb hozzánk, Magyar László, a Szent Kristóf Ház Fogyatékkal élők Nappali Ellátásának és Támogatott Lakhatásának intézményvezetője, Szolnoki György, fogyatékosságügyi tanácsadó, és Almádi Evelin, látássérült szociális munkás részvételével. Szavaikból kiderült, hogy a fogyatékosságügy nem egy távoli dolog, hiszen mindannyiunkat érinthet, akár ismerősi körben, akár úgy, hogy velünk is történhet bármi váratlan, ami által ilyen helyzetbe kerülhetünk. Megszívlelendő gondolatként kiemelném, hogy a fizikai akadálymentesítésnél talán még fontosabb, hogy a szívünkben is akadálymentesítsünk.