Alacsonyküszöbű ellátás- Rév Szenvedélybeteg-segítő Ambulancia

2019.03.11.

Alacsony küszöbű ellátás- Rév Szenvedélybeteg-segítő Ambulancia

Az alacsony küszöbű szolgáltatás 2018. novemberében indult a Rév- Szenvedélybeteg-segítő Ambulancián. Az ellátás Székesfehérváron, a Gyümölcs utca 14. szám alatt valósul meg. Ebben a szolgáltatásban, ami a székesfehérvári és a móri járás településeire terjed ki, két új szociális munkatárs vesz részt. A szolgáltatás térítésmentes, és önkéntesen igénybe vehető. Az igénybe vevők szenvedélybetegek, addiktológiai problémával küzdők, bármely korosztályból, számukra specifikusan, igényeikhez igazítva alakítjuk szolgáltatásunkat. Velük szemben nem támasztunk magas követelményeket, nem elvárás az absztinencia és a terápiás szándék megfogalmazása.  Egyik fő célunk a nehezen elérhető, megközelíthető kliensek felkeresése és motivációjuk felkeltése az ellátórendszerbe való bekerülés iránt. Feladataink között megjelenik az ártalomcsökkentés, az aktuális nehézségeikben, életvezetési problémáikban, és esetleges krízishelyzeteikben való segítségnyújtás. Beavatkozási elemeink közé tartozik a prevenció, megkeresés, tanácsadás, esetkezelés, közösségfejlesztés, készségfejlesztés.

Az alacsony küszöbű szolgáltatás indulásakor elsődleges feladatként azt határoztuk meg, hogy a székesfehérvári és a móri járás településein a szociális ellátórendszer intézményeinek, és az ott élőknek bemutatkozzunk, valamint tájékoztatást nyújtsunk az ellátásról, annak jellemzőiről. Hosszú távú terveink között szerepel a már megkezdett prevenciós tevékenység folytatása. Jelenleg is foglalkozunk nehezen elérhető kliensekkel, akik rendszeresen visszajárnak. Reményeink szerint az elkövetkezendő időszakban lesz lehetőségünk, hogy minél több rászoruló személy számára tudjunk támogatást nyújtani.