A Székesfehérvári Egyházmegyei Karitász díjazottjai

2019.10.08.

A Székesfehérvári Egyházmegyei Karitász díjazottjai

Idén 8. alkalommal adták át a Caritas Hungarica Díjat azoknak a plébániai karitászcsoportokban dolgozó önkéntes munkatársaknak, akik példaértékűen valósítják meg a felebaráti szeretet gyakorlását rászoruló embertársaink javára. A Díj célja, hogy kifejezze a Katolikus Egyház ill. a Katolikus Karitász megbecsülését, a díjazottak munkájának nagyra értékelését.

A díjátadó ünnepségre 2019. október 05-én, szombaton került sor. A 11.00 órakor kezdődő szentmisét Spányi Antal, a Katolikus Karitász püspökelnöke celebrálta, majd ezt követően Écsy Gábor atyával, a Katolikus Karitász országos igazgatójával, valamint az egyházmegyei igazgatók közreműködésével átadták az okleveleket és a díjakat az egyházmegyénként 3 fő jelöltnek.

A Székesfehérvári Egyházmegyéből díjazottjaink lettek:

Farkas Elekné Márta: A piliscsaba-klotildligeti csoportvezető teljes szívvel-lélekkel végzi karitász munkáját, sokoldalú kapcsolati hálóját megmozgatva a rászorulók érdekében. Jó példát mutat arra nézve, hogy milyen aktívan és hatékonyan működhet egy karitászcsoport, igazi szeretetszolgálatot végző közösségként.

Borjánné Nyúl Katalin: A kőszárhegyi karitászcsoport vezetője fiatalos lendülettel ragad meg minden lehetőséget a rászorulók megsegítésére, legyen szó akár élelmiszermentésről, akár a rászorulók öngondoskodását elősegítő segélyprogramok megvalósításáról. Figyelmessége, alapossága, jószándékú, tapintatos tettrekészsége példaértékű.

Beck Tiborné Katalin: a móri karitászcsoport aktív tagjaként férjével, Beck Tiborral együtt fáradtságot nem kímélve segíti a rászoruló családokat hol az országos segélyprogramok kínálta támogatásokkal, hol helyi forrásokat felhasználva az adott család rászorultságának, igényének megfelelően. Tettrekészsége, találékonysága, rugalmassága a segítségnyújtásban példaértékű.

Az ünnepség agapéval és kötetlen beszélgetéssel zárult.

Gratulálunk díjazottjainknak és kérjük Isten áldását további munkájukra!

  1. október 08. Karitász