Kapcsolatteremtési képzés karitász önkénteseknek

2019.10.14.

Kapcsolatteremtési képzés karitász önkénteseknek

A Székesfehérvári Karitász munkáját támogató Alba Caritas Hungarica Alapítvány sikeres EFOP 1.3.5-16-2016 pályázatának köszönhetően lehetőség nyílik önkéntes karitász munkatársak szakmai ismereteit képzések tartásával bővíteni. A Katolikus Karitász rászorulók megsegítésére irányuló munkáját 3 alappillére támaszkodva végzi: szeretet, szervezettség, szakmaiság. Ezen elveknek megfelelően képzéseink egyfelől a Karitász munkával kapcsolatos tudnivalókat ölelik fel, másfelől olyan készségek, képességek fejlesztését tűzik ki célul, amelyek a segítő szakmában dolgozókat vértezik fel az emberi kapcsolatokban való minél jobb tájékozódásban.

Október 12-én, szombaton 9.00 és 19.00 óra között Székesfehérváron, a Prohászka Ottokár templom közösségi termében folyt egy kapcsolatteremtési tréning Farnas István, a RÉV Szenvedélybeteg-segítő Ambulancia intézményvezetőjének a közreműködésével. A képzés célja az volt, hogy a Karitász önkéntesek kommunikációs képességeit kapcsolatteremtési módszerekkel felvértezze. A képzés során az első kapcsolatfelvételtől a már meglévő kapcsolatokon keresztül új kapcsolatok megteremtéséig átfogó ismereteket szereztek a képzés résztvevői. A képzés célja volt továbbá az is, hogy a résztvevők különböző szituációkban a megfelelő kapcsolatfelvételi módszereket alkalmazva könnyedén boldoguljanak munkájuk során.

A 12 órás tréning elméleti és gyakorlati elmélyülést is hozott és reményeink szerint hozzájárul a felebarátainkkal való törődés még professzionálisabbá válásához.

 

  1. október 14. Karitász