Az Alba Caritas Hungarica Alapítvány 1997. április 15-én nyitotta meg Székesfehérváron a RÉV Szenvedélybeteg-segítő Ambulanciát. A Szolgálat ettől kezdve várja a gyógyulni vágyó szenvedélybetegeket és azok hozzátartozóit.

A RÉV Szenvedélybeteg-segítő Ambulancia elsősorban az alkohol-, drog, gyógyszerfüggők és a játékszenvedéllyel küzdők, valamint hozzátartozóik alacsonyküszöbű, pszichoszociális ellátására vállalkozik.

Ennek keretében a RÉV szeretetteljes elfogadáson alapuló légkörben arra törekszik, hogy a szakmai igényesség követelményén túl a segítséget kérők lelki igényeire is tekintettel legyen, a lelki életben felmerülő kérdésekre választ adjon, és segítségséget nyújtson.

A munkatársaink megfelelő szakmai végzettséggel, multidiszciplináris team tagjaként nyújtanak segítséget. A RÉV Szenvedélybeteg-segítő Ambulancia által biztosított ellátások igénybevételét az erre vonatkozó hatályos törvényi előírások és rendeletek határozzák meg. A RÉV-től segítséget kérők az ellátások és a szolgáltatások igénybevételének feltételeiről minden esetben tájékoztatást kapnak.

A gyógyító folyamatban való részvételnek nem feltétele az absztinencia, de a terápiás folyamatnak elsődleges célja annak elérése. A RÉV anonimitást és titoktartást minden segítséget kérő számára biztosít. Nemcsak a szenvedélybeteget, hanem a családtagok elérését, segítését, megerősítését is feladatunknak tekintjük.

A RÉV-nél működő összes ellátási formában a pszichoszociális szemlélet van jelen úgy, hogy a RÉV-hez fordulókat elsődlegesen a belső - családi, és külső - társadalmi kapcsolatrendszer összefüggéseinek figyelembevételével kívánja segíteni a jobb életminőség eléréséhez. Ennek érdekében vállalja a függőségben élő emberek és ezek kortársainak, hozzátartozóinak, közvetlen szociális környezetének ellátását is. Nemcsak az életmód és az életvitel megváltoztatásának ösztönzése a célunk, hanem az utógondozás, a visszaesés megelőzése, a szerhasználatnak, valamint járulékos ártalmainak csökkentése, a változás elindítása és segítése, az életmód, életvitel váltásának ösztönzése. Célunk, az ismeretek átadása, az önértékelés erősítése, az életvitel a magatartás, a kapcsolatok, kapcsolatrendszerek megváltoztatása és az erőforrások feltárása.