VÁLTOZÁS
EFOP-1.8.7-16-2017-00024

A kedvezményezett neve: Alba Caritas Hungarica Alapítvány
A projekt címe: VÁLTOZÁS
A támogatás összege: 58 198 586.- Ft
A támogatás mértéke: 100 %
Projektidőszak: 2019. 03. 01. – 2021. 02. 28.
A projekt azonosító száma: EFOP-1.8.7-16-2017-00024

Az Alba Caritas Hungarica Alapítvány a Karitász munkáját támogató kiemelten közhasznú szervezet, melyet 1992-ben alapított az Egyházmegyei Hivatal karitatív és szociális tevékenység végzésére a fehérvári egyházmegye területén. Az Alapítvány fenntartásában lévő RÉV Szenvedélybeteg-segítő Ambulancia 1997. április 15-én kezdte meg működését Székesfehérváron. A szolgáltatói nyilvántartásban szenvedélybetegek nappali és közösségi ellátása szerepel; valamint a megelőző-felvilágosító szolgáltatás (elterelés). Az Alapítvány 24 hónapra tervezett jelen projektjének célcsoportja a sérülékeny személyek és családjaik; a kábítószer-probléma szempontjából veszélyeztetett fiatalok és hozzátartozóik, kiemelten a kedvezményezett járások településein élő fiatalok (290/2014. (XI.26) Korm. rendelet alapján) – a Sárbogárdi járás komplex programmal fejlesztendő járás a jogszabály szerint – a projektmegvalósítás egyik helyszíne Sárbogárd, több programot terveztünk ide. A projekt célja a szerhasználat megelőzése és visszaszorítása érdekében szemléletformáló programok, valamint célzott beavatkozások megvalósítása, kiemelten a közösségek és a családok bevonásával/bevonására. Cél a társas kohézió, a társas támogatások, illetve a kapcsolatok minősége, a családi rendszer megerősítése. Fontos a szülői szerepek megerősítése, az alacsony SES-szel rendelkezők elérése. Cél a kábítószer-prevenció tágabb összefüggésben, kontextusban való megvalósítása – az egészségfejlesztés mint cél megvalósítása a különböző színtereken és célcsoportban. Cél a szakemberek szakmai ismereteinek bővítése.