Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepén a Katolikus Karitász móri plébániai önkéntes csoportjának munkatársai Erzsébet kenyeret osztottak rászoruló családoknak, melyeket Spányi Antal megyéspüspök szentelt meg a Szent Erzsébet Iskola ünnepi szentmiséjén. A kenyereket a Leitermann Pékség ajánlotta fel. Hálásan köszönjük Takács János pékmesternek! 

 

A Székesfehérvári Karitász munkáját támogató Alba Caritas Hungarica Alapítvány sikeres EFOP 1.3.5-16-2016-00754 pályázatának köszönhetően lehetőség nyílik önkéntes karitász munkatársak szakmai ismereteit képzések tartásával bővíteni. A Katolikus Karitász rászorulók megsegítésére irányuló munkáját 3 alappillére támaszkodva végzi: szeretet, szervezettség, szakmaiság. Ezen elveknek megfelelően képzéseink egyfelől a Karitász munkával kapcsolatos tudnivalókat ölelik fel, másfelől olyan készségek, képességek fejlesztését tűzik ki célul, amelyek a segítő szakmában dolgozókat vértezik fel az emberi kapcsolatokban való minél jobb tájékozódásban.
Október 12-én, szombaton 9.00 és 19.00 óra között Székesfehérváron, a Prohászka Ottokár templom közösségi termében folyt egy kapcsolatteremtési tréning Farnas István, a RÉV Szenvedélybeteg-segítő Ambulancia intézményvezetőjének a közreműködésével. A képzés célja az volt, hogy a Karitász önkéntesek kommunikációs képességeit kapcsolatteremtési módszerekkel felvértezze. A képzés során az első kapcsolatfelvételtől a már meglévő kapcsolatokon keresztül új kapcsolatok megteremtéséig átfogó ismereteket szereztek a képzés résztvevői. A képzés célja volt továbbá az is, hogy a résztvevők különböző szituációkban a megfelelő kapcsolatfelvételi módszereket alkalmazva könnyedén boldoguljanak munkájuk során.
A 12 órás tréning elméleti és gyakorlati elmélyülést is hozott és reményeink szerint hozzájárul a felebarátainkkal való törődés még professzionálisabbá válásához.

   

                                                

Idén 8. alkalommal adták át a Caritas Hungarica Díjat azoknak a plébániai karitászcsoportokban dolgozó önkéntes munkatársaknak, akik példaértékűen valósítják meg a felebaráti szeretet gyakorlását rászoruló embertársaink javára. A Díj célja, hogy kifejezze a Katolikus Egyház ill. a Katolikus Karitász megbecsülését, a díjazottak munkájának nagyra értékelését.
A díjátadó ünnepségre 2019. október 05-én, szombaton került sor. A 11.00 órakor kezdődő szentmisét Spányi Antal, a Katolikus Karitász püspökelnöke celebrálta, majd ezt követően Écsy Gábor atyával, a Katolikus Karitász országos igazgatójával, valamint az egyházmegyei igazgatók közreműködésével átadták az okleveleket és a díjakat az egyházmegyénként 3 fő jelöltnek.

A Székesfehérvári Egyházmegyéből díjazottjaink lettek:

dr. Farkas Elekné Márta: A piliscsaba-klotildligeti csoportvezető teljes szívvel-lélekkel végzi karitász munkáját, sokoldalú kapcsolati hálóját megmozgatva a rászorulók érdekében. Jó példát mutat arra nézve, hogy milyen aktívan és hatékonyan működhet egy karitászcsoport, igazi szeretetszolgálatot végző közösségként.


Borjánné Nyúl Katalin: A kőszárhegyi karitászcsoport vezetője fiatalos lendülettel ragad meg minden lehetőséget a rászorulók megsegítésére, legyen szó akár élelmiszermentésről, akár a rászorulók öngondoskodását elősegítő segélyprogramok megvalósításáról. Figyelmessége, alapossága, jószándékú, tapintatos tettrekészsége példaértékű.  


Beck Tiborné Katalin: a móri karitászcsoport aktív tagjaként férjével, Beck Tiborral együtt fáradtságot nem kímélve segíti a rászoruló családokat hol az országos segélyprogramok kínálta támogatásokkal, hol helyi forrásokat felhasználva az adott család rászorultságának, igényének megfelelően. Tettrekészsége, találékonysága, rugalmassága a segítségnyújtásban példaértékű.  

Az ünnepség agapéval és kötetlen beszélgetéssel zárult.


Gratulálunk díjazottjainknak és kérjük Isten áldását további munkájukra!

 

   

Az idei Katolikus Társadalmi Napok rendezvénysorozat központi témája az egyén és az Egyház szerepe a misszió és a szeretetszolgálat terén. Országos és egyházmegyei intézmények mutatták be tevékenységüket a Széchenyi téren felállított sátrakban.
A Katolikus Karitász pódiumbeszélgetéseiben a Székesfehérvári Karitász munkatársai is részt vettek. A Karitász szervezeti felépítéséről, történetéről, segélyprogramjairól és képzéseiről Sinkovicsné Máté Hortenzia, a Székesfehérvári Egyházmegyei Karitász igazgatóhelyettese, Fieszl Csaba, váci karitászigazgató, Széll Mihályné, a dombóvári karitászcsoport vezetője, és Besenczi Zsolt, pécsi karitászigazgató beszélgetett. A Katolikus Karitász 8 súlyponti területének egyikét érintette behatóbban az a beszélgetés, amely a RÉV Szenvedélybetegsegítő-Ambulancia működéséről szólt. Leitmann Andrásné, székesfehérvári karitász munkatárs részeg szemüvegeket is bemutatott, sőt a bátor vállalkozók ki is próbálhatták azokat, így megtapasztalva a drogok, az alkohol és a hallucinogének szimulált hatását. „Velük jobb a világ” címmel folytatott pódiumbeszélgetés a fogyatékkal élők világát hozta közelebb hozzánk, Magyar László, a Szent Kristóf Ház Fogyatékkal élők Nappali Ellátásának és Támogatott Lakhatásának intézményvezetője, Szolnoki György, fogyatékosságügyi tanácsadó, és Almádi Evelin, látássérült szociális munkás részvételével. Szavaikból kiderült, hogy a fogyatékosságügy nem egy távoli dolog, hiszen mindannyiunkat érinthet, akár ismerősi körben, akár úgy, hogy velünk is történhet bármi váratlan, ami által ilyen helyzetbe kerülhetünk. Megszívlelendő gondolatként kiemelném, hogy a fizikai akadálymentesítésnél talán még fontosabb, hogy a szívünkben is akadálymentesítsünk.