A Székesfehérvári Egyházmegyéből 4 fő önkéntes karitász munkatárs vett részt az idei, 1 hetes, domaszéki képzési táborban. A tábor célja, hogy a plébániai karitászcsoportok önkéntesei pontosabb, szélesebb rálátást kapjanak a Katolikus Karitász működésére, felépítésére, 8 súlyponti területére, lelkiségére. Mindezeket az ismereteket nagy szakmai tapasztalattal rendelkező előadók adták tovább előadások formájában, amelyet kiscsoportos feldolgozás követett, ahol a tapasztalataikat is kicserélhették a résztvevők. A közösségi élmények elmélyítését szolgálták a táncház, filmnézés, csapatjátékok, kiselőadások formájában megrendezésre kerülő programok.

Megint sokat gazdagodtunk, amivel - reményeink szerint - gazdagíthatunk is.     

Az Alba Caritas Hungarica Alapítvány immár a 3. alkalommal vett részt a Salva Vita Alapítvány konzorciumi partnereként a "Neked munka nekem álom" elnevezésű projekt Fejér megyei megvalósításában. A speciális nyílt napon, amely 2019-ben május 16-án, csütörtökön került megrendezésre 12 fogyatékkal élő fiatal próbálhatta ki magát álommunkahelyén, 8 munkáltatói helyszínen. Köszönjük a felejthetetlen élményt nyújtó napot a következőknek: Grundfos, Skála, Fehér Patkó Lovasudvar, STX, Cutler, Papi Otthon, KNYKK, Retró Rádió.

Részletes beszámoló: http://szfvar.katolikus.hu/hirek/a-neked-munka--nekem-alom-program-szekesfehervaron-20190516-beszamolo/#video

                  

 

 

 

 

Móron jártunk a Bice-Bócáknál

A Székesfehérvári Egyházmegyében található Mór városában, minden év tavaszán egy külön napot szentelnek a fogyatékossággal élőknek.  Ezen a napon róluk szól minden, nekik szerveznek programot, az Ő produkcióikat nézhetik a látogatók a színpadon, velük találkozhatnak, beszélgethetnek a városlakók. Illetve nem is csak a városlakók, hiszen más településekről is sokan érkeznek erre a szombati napra. Mi, a Székesfehérvári Egyházmegyei Karitász fenntartásában működő, Szent Kristóf Ház Fiataljaival, már évek óta szintén részt veszünk ezen a programon.  A nap főszervezője a helyi Bice-Boca Egyesület, amely 30 éve segíti a városban élő fogyatékossággal élőket. Minden héten, szombaton, közös foglalkozásokat, játékokat, kirándulást, családi összejövetelt szerveznek, ami az évtizedek alatt igazi közösségé formálta a sérült fiatalokat, szülőket, önkéntes segítőket. A csapat lelke Tényiné Helga, aki fáradhatatlanul dolgozik az egyesületért, a tagokért. A város vezetése is elhívatott a fogyatékkal élők támogatásában, és a helyi közösség fontos részének tekinti a sérülteket is. Akik nem csak a segítséget várják, hanem szeretetükkel, vidám fellépéseikkel, aktivitásukkal ők is hozzáteszik a magukét a város szűkebb társadalmi közösségéhez. A helyi karitászcsoport tagjai is aktív részesei ennek a napnak, segítenek a szendvicsek készítésében, a sütemények tálalásában, és minden egyéb szükséges dologban.
Az idei évben, május 11-én megrendezésre kerülő fogyatékossággal élők napjára, 30 fiatallal, szülőkkel, munkatársakkal érkeztünk a Szent Kristóf Házból. A napot a vendéglátók vezetésével egy közös énekléssel kezdtük, Bródy János: Mindannyian mások vagyunk című dalát énekeltük el, kifejezve, hogy minden ember értékes, egyedi, és csak együtt tudjuk a szeretet dalát őszintén továbbadni. Ezután következtek a köszöntők, majd a színpadi programok. Igazi produkciókat láthattunk, mert a különböző akadályozottsággal élő fiatalok szebbnél-szebb előadásokkal ajándékoztak meg bennünket. Együtt örültünk a sikeres műsoroknak, zenélésnek, táncnak, színdarabnak, lelkesen tapsoltuk meg az előadókat. A műsor után következett a közös étkezés, a szervezők, segítők által készített szendvicsek, sütemények eltüntetése. Nem maradhatott senki éhes, vagy szomjas, mert a lelkes kínálók állandóan körbejártak a „portékájukkal”. Miután jóllaktunk, kezdődött a nap második része, ahol közel 20 féle sátor várta a fiatalokat. Lehetett készségfejlesztő játékokkal játszani, kitűzőt készíteni, ügyességi akadálypályát leküzdeni, díszkavicsot készíteni, festeni, napórát rajzolni, de lehetőség volt „szájjal-lábbal” festőkkel is találkozni, beszélgetni. Jó volt látni az Ő munkájukat, alkotásaikat is, megtapasztalni vidámságukat, pozitív életfelfogásukat. Hihetetlen milyen ügyesen, türelmesen készítik alkotásaikat a lábukkal, szájukkal tartott ceruzával, ecsettel.
Azok a fiatalok, akik kellő kitartással járták végig a sátrakat, végezték el a feladatokat, jutalmul fagyizhattak a közeli cukrászdában.  Közben a színpadon is zajlott az élet, hiszen ének, tánc, terápiás kutyákkal való foglalkozás, majd a nap zárásaként a Nem adom fel együttes szórakoztatta a résztvevőket.
A nap összegzéseként megállapítottuk, hogy ismét egy olyan rendezvényen vehettünk részt, ahol mindenki jól érezhette magát, ismeretségeket, barátságokat köthetett, ahol nem az akadályozottságon volt a hangsúly, hanem az egymás elfogadásán, tiszteletén, szeretetén.

    

 


„Te hívsz meg minket a lakomára,
az együttlétért Tied a hála.
Mert úgy szerettél, emberré lettél,
kenyeret adtál, s velünk is ettél.”

Szép tavaszi napsütésre virradtunk Szeretetvendégségünk napján, s szívünkben még élénken élt Krisztus Urunk feltámadásának örömhíre. Szeretetvendégség programunkkal pedig csak folytatódott az örömünk, hiszen a mi Urunk meghívására egy asztalhoz ülhettünk, együtt költhettük el ebédünket, együtt tölthettünk el néhány órát az egyházközségünk környezetében élő nyugdíjas korú híveinkkel, egyházközségi tagokkal, és a munkánkat rendszeresen segítő adakozóinkkal. Nagyon nagy szükségünk van az ilyen napokra is!
Máté evangélista szerint: Amikor Jézus Betániában a leprás Simon házában tartózkodott, odament hozzá egy asszony. Alabástrom edényben drága illatos olajat hozott, s ahogy ott ült az asztalnál a fejére öntötte. Ennek láttán a tanítványok bosszankodtak: „Mire való ez a pazarlás? Hisz jó pénzért el lehetett volna adni s az árát a szegények között szétosztani.” Jézus észrevette, s így szólt hozzájuk: „Miért bántjátok ezt az asszonyt? Hisz jót tett velem. Szegények mindig lesznek veletek, de én nem maradok mindig veletek.”
 A mi együttlétünk sem volt pazarlás, mert Jézus nevében, az Ő vendégségében voltunk így együtt. Ő hívott meg bennünket a karitász munka szolgálatára, és örül annak, ha nemcsak a munkában, de az ünnepnapokon is Vele együtt tudunk örülni egymásnak.
Gyökössy Endre egyik könyvében van egy kedves zsidó legenda a mennyországról. Ez a történet nagyon jól kapcsolódik a mi karitász vendégségünkhöz, karitász munkánkhoz.
„Egy rabbi arra kérte egyszer a jó Istent, hogy láthassa a mennyországot és a kárhozat helyét.  Isten megengedte neki, és kísérőjéül Illés prófétát adta mellé.
Illés először egy nagy terembe vezette őt, melynek közepén, a tűzön egy edényben nagyszerű étel gőzölgött. Emberek ültek körülötte nagy kanalakkal és mindnyájan merítettek az edényből. Feltűnt azonban, hogy valamennyien sápadtak, soványak voltak. A kanalak nyele ugyanis olyan hosszú volt, hogy a finom ételt nem tudták a szájukba tenni. Amikor kijöttek a teremből, a rabbi megkérdezte Illést, hogy hol jártak. – Ez a kárhozat helye. – válaszolta.
Ezután egy másik terembe vezette őt, mely első pillantásra pontosan olyan volt, mint az első. Az étellel teli edényt itt is emberek ülték körül, hosszú nyelű kanalakkal a kezükben. Ők azonban jól tápláltak, egészségesek voltak. Élénken társalogtak egymással. Nem önmaguk igyekeztek enni, hanem arra használták kanalukat, hogy egymást táplálják. – Ez a hely a mennyország.
Legenda, kép, hasonlat ez is, de mély igazságot hordoz. Egyedül soha nem lehetünk boldogok. Úgy segíthetek magamon, ha segítek embertársaimon.”
Szolgálatunkat mi sem tudnánk hatékonyan végezni a mi Urunk végtelen kegyelme, és az embertársainkból felénk áradó fény, melegség, erő nélkül. A siker titka, ahogy ez már lenni szokott a jól működő keresztény csoportokban, ebben a programban is, mindenki tette a dolgát a saját szolgálati helyén-, gyarapította a közösséget kincseivel Krisztus csodálatos Testének egyik-egy tagjaként.

Szeretetvendégség programunkat, karitász csoportvezetőnk, Kádár Sándorné Kati nyitotta meg.
Azután Gergely  Károly kántor, lelkipásztori - kisegítő munkatárs vezetésével elénekeltük a karitász csoportok agapéra hívó dalát: „Te hívsz meg minket a lakomára, az együttlétért Tied a hála….” ; majd Urunk vendégségében megebédeltünk, mely alkalomra a karitász csoport önkéntes tagjai sütötték a finom süteményeket.
Kora délutánra szerveztük ünnepi műsorunkat, melynek keretében a Kossuth Lajos Ált. Iskola felsős (5. és 6. osztályos) énekkara adott szép műsort. Felkészítő karnagyuk: Molnárné Rádl Margit;- zongorakísérőjük: Miniska Mónika zongoraművész volt.
Ez a programunk sem jöhetett volna létre támogatók nélkül. Támogatóink voltak:
 - Öreghegyi Plébánia: a térítésmentes teremhasználattal
- Székesfehérvár Önkormányzat Közgyűlésének Humán - Közszolgálati Szakbizottsága
- Egész éves karitatív programjaink támogatói:    Székesfehérvár polgármestere, alpolgármesterei és képviselői.
- Szent Donát Alapítvány
Programunkat támogató jelenlétével is megtisztelte: Dr. Horváth Miklósné és Deák Lajosné önkormányzati képviselő asszony, Horváth Miklós Csaba önkormányzati képviselő úr, Strasszerné Farkas Márta a Kossuth Lajos Általános Iskola igazgatónője. Köszönet és hála jótékonykodásukért!
A kellemes, és tartalmas együttlétért, amit Vendégségedben tölthettünk „Dicsőség, hála Jó Atyánk néked, kenyerünk Krisztus, erőnk a Lélek. Amen.

2019. április 25.

Az Öreghegyi Karitász Csoport nevében:
Liszitsné Laczkó Mária