„Te hívsz meg minket a lakomára,
az együttlétért Tied a hála.
Mert úgy szerettél, emberré lettél,
kenyeret adtál, s velünk is ettél.”

Szép tavaszi napsütésre virradtunk Szeretetvendégségünk napján, s szívünkben még élénken élt Krisztus Urunk feltámadásának örömhíre. Szeretetvendégség programunkkal pedig csak folytatódott az örömünk, hiszen a mi Urunk meghívására egy asztalhoz ülhettünk, együtt költhettük el ebédünket, együtt tölthettünk el néhány órát az egyházközségünk környezetében élő nyugdíjas korú híveinkkel, egyházközségi tagokkal, és a munkánkat rendszeresen segítő adakozóinkkal. Nagyon nagy szükségünk van az ilyen napokra is!
Máté evangélista szerint: Amikor Jézus Betániában a leprás Simon házában tartózkodott, odament hozzá egy asszony. Alabástrom edényben drága illatos olajat hozott, s ahogy ott ült az asztalnál a fejére öntötte. Ennek láttán a tanítványok bosszankodtak: „Mire való ez a pazarlás? Hisz jó pénzért el lehetett volna adni s az árát a szegények között szétosztani.” Jézus észrevette, s így szólt hozzájuk: „Miért bántjátok ezt az asszonyt? Hisz jót tett velem. Szegények mindig lesznek veletek, de én nem maradok mindig veletek.”
 A mi együttlétünk sem volt pazarlás, mert Jézus nevében, az Ő vendégségében voltunk így együtt. Ő hívott meg bennünket a karitász munka szolgálatára, és örül annak, ha nemcsak a munkában, de az ünnepnapokon is Vele együtt tudunk örülni egymásnak.
Gyökössy Endre egyik könyvében van egy kedves zsidó legenda a mennyországról. Ez a történet nagyon jól kapcsolódik a mi karitász vendégségünkhöz, karitász munkánkhoz.
„Egy rabbi arra kérte egyszer a jó Istent, hogy láthassa a mennyországot és a kárhozat helyét.  Isten megengedte neki, és kísérőjéül Illés prófétát adta mellé.
Illés először egy nagy terembe vezette őt, melynek közepén, a tűzön egy edényben nagyszerű étel gőzölgött. Emberek ültek körülötte nagy kanalakkal és mindnyájan merítettek az edényből. Feltűnt azonban, hogy valamennyien sápadtak, soványak voltak. A kanalak nyele ugyanis olyan hosszú volt, hogy a finom ételt nem tudták a szájukba tenni. Amikor kijöttek a teremből, a rabbi megkérdezte Illést, hogy hol jártak. – Ez a kárhozat helye. – válaszolta.
Ezután egy másik terembe vezette őt, mely első pillantásra pontosan olyan volt, mint az első. Az étellel teli edényt itt is emberek ülték körül, hosszú nyelű kanalakkal a kezükben. Ők azonban jól tápláltak, egészségesek voltak. Élénken társalogtak egymással. Nem önmaguk igyekeztek enni, hanem arra használták kanalukat, hogy egymást táplálják. – Ez a hely a mennyország.
Legenda, kép, hasonlat ez is, de mély igazságot hordoz. Egyedül soha nem lehetünk boldogok. Úgy segíthetek magamon, ha segítek embertársaimon.”
Szolgálatunkat mi sem tudnánk hatékonyan végezni a mi Urunk végtelen kegyelme, és az embertársainkból felénk áradó fény, melegség, erő nélkül. A siker titka, ahogy ez már lenni szokott a jól működő keresztény csoportokban, ebben a programban is, mindenki tette a dolgát a saját szolgálati helyén-, gyarapította a közösséget kincseivel Krisztus csodálatos Testének egyik-egy tagjaként.

Szeretetvendégség programunkat, karitász csoportvezetőnk, Kádár Sándorné Kati nyitotta meg.
Azután Gergely  Károly kántor, lelkipásztori - kisegítő munkatárs vezetésével elénekeltük a karitász csoportok agapéra hívó dalát: „Te hívsz meg minket a lakomára, az együttlétért Tied a hála….” ; majd Urunk vendégségében megebédeltünk, mely alkalomra a karitász csoport önkéntes tagjai sütötték a finom süteményeket.
Kora délutánra szerveztük ünnepi műsorunkat, melynek keretében a Kossuth Lajos Ált. Iskola felsős (5. és 6. osztályos) énekkara adott szép műsort. Felkészítő karnagyuk: Molnárné Rádl Margit;- zongorakísérőjük: Miniska Mónika zongoraművész volt.
Ez a programunk sem jöhetett volna létre támogatók nélkül. Támogatóink voltak:
 - Öreghegyi Plébánia: a térítésmentes teremhasználattal
- Székesfehérvár Önkormányzat Közgyűlésének Humán - Közszolgálati Szakbizottsága
- Egész éves karitatív programjaink támogatói:    Székesfehérvár polgármestere, alpolgármesterei és képviselői.
- Szent Donát Alapítvány
Programunkat támogató jelenlétével is megtisztelte: Dr. Horváth Miklósné és Deák Lajosné önkormányzati képviselő asszony, Horváth Miklós Csaba önkormányzati képviselő úr, Strasszerné Farkas Márta a Kossuth Lajos Általános Iskola igazgatónője. Köszönet és hála jótékonykodásukért!
A kellemes, és tartalmas együttlétért, amit Vendégségedben tölthettünk „Dicsőség, hála Jó Atyánk néked, kenyerünk Krisztus, erőnk a Lélek. Amen.

2019. április 25.

Az Öreghegyi Karitász Csoport nevében:
Liszitsné Laczkó Mária  

 

A "Tartós szeretet" nagyböjti tartós élelmiszergyűjtés országos eredménye: 170 tonna, amely 21.000 rászoruló családnak lett kiosztva. A Székesfehérvári Egyházmegye területén 8.500 kg gyűlt össze, amely 1.700 családnak segített a Húsvéti Ünnepekre való készülődésben.

Köszönjük a nagylelkű felajánlásokat és a segítséget a plébániai karitászcsoportok önkénteseinek az élelmiszerek átvételében, tárolásában, csomagolásában és kiosztásában!

részletek: http://szfvar.katolikus.hu/hirek/2019-evben-is-zajlott-a-nagybojti-tartoselelmiszer-gyujtes-20190416-beszamolo/#video

     

 

Hogy miként kapcsolódik egymáshoz ez a két funkciójában, kinézetében igen eltérő tárgy? A válasz egyszerű: a Székesfehérvári Egyházmegyei Karitász adományba kapta és adta őket.
A TEVA Gyógyszergyár Zrt. felajánlásának köszönhetően 4 db KKSZ 4S elektromos moped talált gazdára Székesfehérváron, Gárdonyban és Bodajkon. A gyógyászati segédeszköz a mozgásukban korlátozottak számára jelent nagy segítséget, hiszen így kitágult az élettér számukra, kevésbé másokra utaltak a mindennapjaikban. A moped értéke kb. 400.000,- Ft.
Egy Duna menti településen működő Kft. felajánlásából pedig a Székesfehérvári Karitász 150 doboz, dobozonként 3,6 kg főtt tojást kapott, amit 150 családnak osztott szét a következő településeken: Székesfehérvár, Alsószentiván, Gánt, Csókakő, Kőszárhegy, Lovasberény, Perkáta. A családok nagyon örültek az adománynak, főleg így Húsvét előtt, Húsvétra készülve. Beszámolók alapján tudjuk: készült tojáskrém, tojáspaprikás, tojásleves, tojássaláta…
Köszönjük szépen!  

         

 

Március 23-án, szombaton 10.00 órától került megrendezésre a plébániai karitászcsoportok önkénteseinek gyűlése. A mintegy 100 karitász önkéntes a püspöki szentmise után Spányi Antal püspök atya előadását hallgathatta meg "Az altruizmustól az önátadásig" címmel...http://szfvar.katolikus.hu/hirek/az-egyhazmegyei-karitasz-munkatarsainak-talalkozoja-20190323-beszamolo

A rendezvény az EFOP 1.3.5-16-2016-00754 pályázati forrásból valósult meg.