Szolgálat-közösségteremtés-elfogadás

Évek óta úgy kezdődik sok Ciszterci Szent István gimnazista nyári szünideje, hogy a Karitász által működtetett Szent Kristóf Házban tölt el egy hetet. A közös program lehetőségét a MOL Új Európa Alapítványának KÖSZ! pályázata biztosítja, aminek keretében, napi 3-5 órában különböző játék, beszélgetés, közös színjátszás, kirándulás, tanulás, ének segít bennünket a megismerésben, élményszerzésben. Ennek a hétnek több célja is van, hiszen amellett, hogy a diákok itt teljesíthetik az iskolai közösségi szolgálatukat, megismerhetik a fogyatékkal élők mindennapjait, közösen tevékenykedhetnek, játszhatnak, sőt megtapasztalhatják azt is, hogy mit adhatnak számukra azok a különleges képességű fiatalok, akik a Szent Kristóf Házba járnak.
Szolgálat
Ahogyan a címben is szerepel, a szolgálat az egyik meghatározó tevékenység, hiszen minden ember számára nagy ajándék, ha találkozhat olyanokkal, akik segítik az ő életét. Ez történhet meg ezen a héten, amikor a különböző akadályozottsággal élő fiatalokat segíthetik, szolgálhatják a ciszteres diákok. Nem arról szól a dolog, hogy kiszolgálják őket, hogy mindenben az ő akaratuk érvényesül, de lehetőség adódik arra, hogy személyre szólóan figyeljenek rájuk, hogy meghallgassák őket, hogy közös erőfeszítéseket tegyenek valaminek az elérésében. Mivel sok diák érkezik erre a hétre, szinte minden fiatal mellé kerül valaki, aki azon a héten a kísérője, a segítője lesz.
Közösségteremtés
A program célja az is, hogy valamiféle közösséget teremtsünk, ami túlmutat az itt töltött időn, személyes, és a későbbiekben is építő. Mivel év közben több alkalommal is találkoznak a két intézmény fiataljai, nagy örömmel fogadják egymást, felidézik a közös élményeket, de sokan rendszeresen tartják külön is a kapcsolatot. Kicsit felelősséget vállalnak egymásért, megosztják örömeiket, szomorúságaikat, élményeiket.
Elfogadás
Minden ember egyedi és megismételhetetlen kincsekkel érkezik a Földre. A szerető Isten mindenkit egyformán szeret, de mi sajnos ezt nem mindig tudjuk jól csinálni. Rengeteg előítélet, fenntartás, idegenkedés, talán félelem az ismeretlentől, ami akadályoz bennünket ebben. Pedig ha közel tudunk engedni valakit magunkhoz, akkor egyértelművé válik, hogy ajándékok lehetünk egymás számára. Ez a hét ebben is segít minden résztvevőt. Az együtt töltött idő, a másik megismerése, egyedi, különleges személyiségének megmutatása, megnyitja számunkra az elfogadás lehetőségét. Ami aztán nem is áll meg a puszta elfogadásnál, hanem a másik ember átöleléséhez visz közel.
Idei táborunkban ismét jólesően elfáradtunk – munkatársak, tanárok, diákok, fiatalok -, de rengeteget tanultunk egymástól, alakítottuk érzékenységünket, megéltük a szeretet, a közösség erejét. Bizonyítékként álljon itt néhány fotó.

2018. június 25.                                                                                                                       Karitász

 

        

 

                                                                       

A Székesfehérvári Egyházmegyei Karitász fenntartásában működő Szent Kristóf Ház fiataljai Móron

Sok éves múltra tekinthet vissza a Móron működő Bice-Bóca Egyesület és a Székesfehérváron működő Szent Kristóf Ház együttműködése. Mindkét szervezetnél a fogyatékkal élő embertársaink támogatása áll a középpontban, amit hasonló lelkülettel próbálunk végezni, hiszen a Jézustól tanult szolgáló szeretet határozza meg mindennapjainkat, tevékenységünket. Más is összeköt bennünket, ugyanis több Móron élő fiatal jár a Szent Kristóf Házba, miközben tagja a Bice-Bóca Egyesületnek is. Vannak komoly nagy közös programjaink is, mint például a minden évben a Bice-Bóca Egyesület által Móron megszervezett Fogyatékkal élők napja, melynek mottója: „… mindannyian mások vagyunk…”, mindenki kincseket hordoz magában, amivel megajándékozhatja a másik embert. A feladat mindnyájunk számára közös: meg kell tanulnunk szeretni!
Idei találkozásunkra május 12-én került sor, amelyre a Szent Kristóf Házban már hetekkel előtte elkezdtük a felkészülést, gyakorlást, ugyanis mi is fellépünk ezen a napon, énekekkel, tánccal, versekkel. A program délelőtti része tulajdonképpen erről szól, a különböző helyről érkező akadályozottsággal élők bemutatkozásáról. A délután folyamán aztán különböző játékos, ügyességi és integrációs feladatokkal foglalhatja el magát minden jelenlévő. A város központjában, sok érintett fiatal, családtag, a város vezetői és más érdeklődők alkotják azt a csapatot, akik megpróbálják megélni az elfogadást, befogadást, a feltétel nélküli szeretetet, szolgálatot. Külön kiemelendő a Móron működő önkéntes Karitász-csoport munkája, akik egész napos szolgálatukkal segítik a programot. Mint ahogyan a mellékelt képeken is látszik, igazán felszabadult, jó hangulatú ez az együttlét, amiben rátalálunk nemcsak egymás kezére, hanem egymás szívére is.

 

     

 

  

 

Néhány nappal karácsony előtt tartottuk, a karitász által támogatott fogyatékkal élőkkel – vagy ahogyan mi szoktuk mondani, a különleges képességű fiatalokkal – közös karácsonyi ünnepségünket. Az ünnepségre a Szent Kristóf Házban került sor, ahová az érintett fiatalokon kívül, meghívtuk a szülőket, hozzátartozókat, önkéntes segítőket, karitász munkatársakat és minden olyan támogatót, akik az év során segítették a fiatalok életét.

A program első részében a fiatalok ajándékozták meg a jelenlévőket énekekkel, versekkel, színdarabokkal, amelyekben megmutathatták értékeiket, különleges kincseiket, nyitottságukat, őszinteségüket. Nyugodtan mondhatjuk, hogy mindenkit elvarázsoltak, meghatottak és örömkönnyekre fakasztottak az előadások.

A program következő részében személyesen  köszöntöttük és köszöntük meg a támogatók, önkéntesek munkáját, megajándékozva őket a fiatalok által készített dísztárgyakkal.

Ezután a szülők mondhatták el gondolataikat és fejezhették ki köszönetüket a munkatársak, támogatók felé.

A program zárásaként, közös szeretetvendégséget tartottunk, melyhez a jelenlévők hozták a sok finomságot, és persze önmagukat, hiszen ekkor volt alkalom egymás jobb megismerésére, személyes beszélgetésekre.

A rendezvényen közel 100 fő vett részt.

 

Vidám közösségi együttlét, megmutatkozás

A Szent Kristóf Házban idén ősszel is nagy izgalommal és lelkesedéssel készülődtünk Székesfehérvár-Maroshegy „Böndörödő” programjára. A Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár szervezésében ez a program a városrész apraját-nagyját megmozgatja. Kiállításokkal, kulturális programokkal, játékos vetélkedőkkel, kézműves vásárral és népi játékokkal várják az érdeklődőket. Számunkra azért is különleges ez a nap, mert intézményünk is ebben a városrészben található, és ilyenkor alkalmunk van a tágabb társadalmi környezethez kapcsolódva közös élményeket szerezni.

A színpadon – mint ahogy mindig – a Szent Kristóf Ház különleges képességű fiataljai kezdték a szereplést. A mostani alkalomra sok-sok vidám Romhányi verssel, közös énekkel, ritmusgyakorlattal készültünk, ami óriási tetszést aratott a nézők között. Nemcsak az előadó fiatalok voltak különlegesek, de az előadások is. Mindenki sajátos belső világának, személyiségének megfelelően, de egyben hihetetlen nyitottsággal, őszinteséggel közvetítette a versek gondolatait, az énekek szövegét. Mindezt magával ragadó vidámsággal. Nagy élmény volt! Mint ahogyan a fiatalok által az év során készített alkotásokból összeállított kiállítás is az volt, amit a nap folyamán tekinthettek meg az érdeklődők. A több száz látogató a rajzokon, festményeken, kézműves alkotásokon keresztül még inkább megismerhette a Szent Kristóf Ház nagy családját, hiszen sok alkotásban személyesen is felismerhető volt készítője, belefestve, rajzolva a csak rá jellemző mosolyokat, karaktereket.

A színes munkák, beszélgetések rávilágítottak arra is, hogy minden egyes ember Isten egyedi ajándéka a többi ember számára. Csak úgy találhatjuk meg lelkünk békéjét, emberségünk értelmét, ha örömmel fordulunk egymás felé. Hiszen mindannyian képesek vagyunk adni másoknak és elfogadni a másoktól felénk áramló figyelmet, segítséget, szeretetet.