Támogatott lakhatás

Szent Kristóf Ház / Támogatott lakhatás

A szolgáltatás létrehozásával célunk volt megtenni minden lehetséges és szükséges lépést a fogyatékos személyek intézeti elhelyezésének megelőzése érdekében. Hogy megadhassuk számukra a szabadságot és egyben a szükséges támogatást, hogy életük minden területén, lehetőségek szerint önállóan dönthessenek és élhessenek.

A hosszú távú lakhatási feltételek megteremtésével a Székesfehérvárról és vonzáskörzetéből származó fogyatékkal élőknek kínáltuk fel az önálló élet körülményeinek fejlesztésének, társadalmi befogadás növelésének, a különböző szolgáltatások igénybevételének lehetőségét, amely az életkornak, egészségi állapotnak és önellátási képességnek megfelel.

Ennek keretében az igénybevevők szükségleteik szerint, az alábbi szolgáltatásokat igényelhetik:

  • lakhatási szolgáltatás,
  • önálló életvitel fenntartása, segítése érdekében mentálhigiénés, szociális munka körébe tartozó és egyéb támogató technikák alkalmazásával végzett esetvitel,
  • az igénybevevő életkörülményeinek megfelelő kísérő támogatás,
  • az igénybevevő komplex szükségletfelmérése alapján, az erre vonatkozó igény esetén az étkezés, ápolás-gondozás, fejlesztés, társadalmi életben való részvételt segítő szolgáltatás.

A lakhatási szolgáltatás a helyi lakóközösségbe integrálva, családi házban kialakítva megteremti a lehetőséget a szolgáltatást igénybevevők társadalomba való bekapcsolódására, az átlagos életforma megélésére, a szomszédság és a tágabb támogatókör erőforrásainak igénybevételére, de ugyanígy hozzájárul a fogyatékkal élők képességeinek társadalom számára történő hasznosításához is.