Érdi melegétel-osztás a rászorulóknak

2022.02.15.

Érdi melegétel-osztás a rászorulóknak

A téli, krízis időszakban a különböző felekezetek, egyházak, civil közösségek összefogásával Érden hétvégenként melegétel-osztással segítenek a rászoruló családokon. „Sok esetben látjuk a szegényes körülményeket, a nélkülözés jeleit, amit a pandémia még csak tovább növelt. Sok elmagányosodott, idős ember él a településen, akiknek hozzátartozóik vagy már nincsenek, vagy messze élnek tőlük. A tusculanumi Szent Erzsébet karitászcsoport önkéntesei erejükhöz mérten év közben is igyekeznek támogatni őket.”- mondta Vitál Béláné Ági, a karitászcsoport vezetője a program apropóján.

Január 16-án, vasárnap a Postástelepi Római Katolikus Plébánia, a Görög Katolikus Parókia, és a Tusculanumi Római Katolikus Plébánia karitászcsoportja együttműködésével mintegy 350 adag melegételt és 35 kg kenyeret osztottak szét a rászorulók között. Papp László plébános, Mojzer György plébános és Kruppa Levente esperes együtt imádkozott, kérve a Mennyei Atya áldását, Szűz Mária közbenjárását, majd megáldották az ételeket és a jelenlévőket. A karitászcsoport önkéntesei ezután kiszállították a finom babgulyást az érdi családoknak, valamint a Hajléktalanszálló lakóinak.

Köszönet illeti a hívek közösségét, akik adományaikkal segítik a Karitász munkáját és ezzel hozzájárulnak ilyen programok megvalósulásához. Köszönettel tartozunk Paroczai Zoltánné Mariannak és Vass Dezsőné Ilonának a 12. éve végzett áldozatos szervező és koordináló munkájukért, illetve az Érdi Kemping vezetőjének a hely biztosításáért.

  1. 02. 14.

Érd-Tusculanum Szent Erzsébet karitászcsoport