“Változás” projekt

Alapítvány / “Változás” projekt

Pályázat leírása

EFOP-1.8.7-16-2017-00024

A kedvezményezett neve: Alba Caritas Hungarica Alapítvány

A projekt címe: VÁLTOZÁS

A támogatás összege: 58 198 586.- Ft

A támogatás mértéke: 100 %

Projektidőszak: 2019. 03. 01. – 2021. 05. 28.

A projekt azonosító száma: EFOP-1.8.7-16-2017-00024

Az Alba Caritas Hungarica Alapítvány a Karitász munkáját támogató kiemelten közhasznú szervezet, melyet 1992-ben alapított az Egyházmegyei Hivatal karitatív és szociális tevékenység végzésére a fehérvári egyházmegye területén. Az Alapítvány fenntartásában lévő RÉV Szenvedélybeteg-segítő Ambulancia 1997. április 15-én kezdte meg működését Székesfehérváron. A szolgáltatói nyilvántartásban szenvedélybetegek nappali és közösségi ellátása szerepel; valamint a megelőző-felvilágosító szolgáltatás (elterelés).

Az Alapítvány 24 hónapra tervezett jelen projektjének célcsoportja a sérülékeny személyek és családjaik; a kábítószer-probléma szempontjából veszélyeztetett fiatalok és hozzátartozóik, kiemelten a kedvezményezett járások településein élő fiatalok (290/2014. (XI.26) Korm. rendelet alapján) – a Sárbogárdi járás komplex programmal fejlesztendő járás a jogszabály szerint – a projektmegvalósítás egyik helyszíne Sárbogárd, több programot terveztünk ide.

A projekt célja a szerhasználat megelőzése és visszaszorítása érdekében szemléletformáló programok, valamint célzott beavatkozások megvalósítása, kiemelten a közösségek és a családok bevonásával/bevonására. Cél a társas kohézió, a társas támogatások, illetve a kapcsolatok minősége, a családi rendszer megerősítése. Fontos a szülői szerepek megerősítése, az alacsony SES-szel rendelkezők elérése. Cél a kábítószer-prevenció tágabb összefüggésben, kontextusban való megvalósítása – az egészségfejlesztés mint cél megvalósítása a különböző színtereken és célcsoportban. Cél a szakemberek szakmai ismereteinek bővítése.

Tevékenységek: Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek: Információnyújtáson alapuló programok kialakítása és megvalósítása: 9 db workshop/fórum megvalósítása gyermekotthonokban, büntetés-végrehajtási intézetben, fogyatékkal élők és hozzátartozóik számára. A szülők és a család bevonásával megvalósuló a családi rendszer megerősítését, a szülői készségek fejlesztését szolgáló speciális programok megvalósítása:

Szülőcsoport 1. (a szerhasználattal már találkozott, vagy a szerhasználatban enyhén érintett szülők, hozzátartozók számára),

Szülőcsoport 1I. (családok átmeneti otthonában),

Apacsoport büntetés-végrehajtási intézetekben: férfi fogvatartottak számára, mely a szülői/apai kompetenciák kialakítását/fejlesztését célozza.

Párkapcsolati szerviz. A csoportok 10 alkalomból állnak, projektidő alatt minden csoportból 2 db valósul meg.

Az érzelmi és értékközvetítő nevelést segítő programok megvalósítása:

SzínesVilág – művészetterápiás csoportok gyermekotthonokban (projektidő alatt 3 csoport, 1 csoport / 6 alkalom).

A KLUB – közösségi programok, klubszerű működés Móron, Sárbogárdon és Székesfehérváron. A KLUB heti rendszerességű, 3 óra időtartamban mindhárom helyszínen (CSOPORT, formális, nonformális és informális elemekkel, összesen projektidő alatt 168 alkalom, továbbá szülők/hozzátartozók bevonása 3 helyszínen 9 alkalom).

Az intézményrendszerre vonatkozóan együttműködési kötelezettség: területi együttműködés kialakítása, jelenlegi együttműködő partnereink: Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény Család- és Gyermekjóléti Központ, Katolikus Szeretetszolgálat Szent Vince Családok Átmeneti Otthona, Fejér Megyei  Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat, EGÉSZSÉGDOKK Közhasznú Alapítvány.

A hosszú távú hatások elérése érdekében helyi akcióterv elkészítése. Választható önállóan támogatható tevékenységek: 2) a területi együttműködés keretében megtartásra kerülő egyeztetéseken túl közvetlenül a célcsoporttal foglalkozó szakemberek számára további szakmai műhelyek és esetmegbeszélő csoportok tartása. Szociális minősített továbbképzéseket tervezünk Aktualitások a célzott prevencióban címmel (szakmai műhely), valamint esetmegbeszélő csoportokat.

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek: Alternatív szabadidős programok megvalósítása 4 alkalommal (Fecskepalota, Gánt: 3 nap/2 éjszaka, 2×1 napos kirándulás Kalocsára, a CsóKa Közösségi Házba, 5 nap/4 éjszaka: BALATON: közös családi nyári program Balatonlellén). Továbbá Az iskolai színtérhez köthető speciális megelőző csoportfoglalkozások megvalósítására is sor kerül (EMMI ajánlás megszerzésével). Az iskolai prevenciós programunk fókuszát a viselkedési addikciók (játékfüggőség, internetfüggőség), valamint a kapcsolati függés (egészséges kapcsolatok) jelentik. A prevenciós program 5 alkalmas, 1-1 alkalommal a szülők és a pedagógusok számára (összesen 7 alkalom). A projekt lebonyolításához infrastrukturális fejlesztést is tervezünk.

Projekthatás: a prevenciós programokhoz (az értékközpontú, szemléletformáló, a nemet mondás készségét fejlesztő) való hozzáférés lehetőségének bővülése; szakemberek fejlesztése, fejlődése – adekvát együttműködések megvalósulása; olyan helyszínekre is eljutnak prevenciós programok, amelyek eddig kiestek az ellátórendszerből (Sárbogárdi járás, Móri járás).

Akcióterv megtekintéséért kérem, kattintson ide.