Rólunk

Egyházmegyei Karitász / Segélyprogramok

„Ébredjen minden egyházközség arra a tudatra, hogy mindegyik Krisztus családja, s legyen gondja, hogy ne legyen abban a családban senki, aki éhezik, mialatt mások lakmároznak, senki, aki mezítelen, mialatt másnak fölös ruhája vagy lábbelije van. Közelebb kell jutnunk egymáshoz. Meg kell éreznünk mások baját úgy, hogy attól mi is szenvedjünk, és mások gondját úgy, hogy azt, mint a magunkét eloszlatni törekedjünk.”

Prohászka Ottokár

Csoport

Fő önkéntes

A Székesfehérvári Egyházmegyei Karitász alaptevékenysége a szociális-karitatív tevékenység a Székesfehérvári Egyházmegye területén. A felebaráti szeretetet gyakorolva a Karitász – alkalmazottai és önkéntes segítő tagjai révén – intézményes vagy egyéni formában részt vállal a másik ember nehézségeinek oldásában.

A Székesfehérvári Egyházmegyei Karitász segítséget nyújt a plébániai karitász csoportok szervezéséhez és működéséhez, összefogja, támogatja és irányítja azok munkáját. Az egyházmegye területén 94 csoport működik mintegy 1.000 fő önkéntes szolgálata által.

Ezen kívül a Székesfehérvári Egyházmegyei Karitász gondoskodik a Karitász munkatársak szociális képzéséről.

A Székesfehérvári Egyházmegyei Karitász szoros együttműködésben áll a Katolikus Karitásszal, s ennek következtében részt vesz különböző segélyprogramok helybeli lebonyolításában (ld. „Öngondoskodó háztartások – Zöldellő kertek, Szép Otthonok Program”, „LAK6”, dm pelenka program, „Legyen öröm az iskolakezdés!”, „Tárjátok ki a szíveteket!”…).

A Szent Kristóf Ház Fogyatékkal Élők Nappali Intézménye és Támogatott Lakhatás a Székesfehérvári Egyházmegyei Karitász fenntartásában működik, gondoskodva a fogyatékkal élők nappali és bentlakásos elhelyezéséről, a fiatalok fejlesztéséről, a lehetséges és minél sokoldalúbb társadalmi integrációjáról.