Vezetőváltás a Pilisvörösvári Karitásznál

2024.05.14.

Az elesettek támogatása Jézus Krisztus  példáját követve már az őskeresztény egyházközségek életének is szerves része volt, különböző szerveződési szinten, más-más hangsúllyal az egész világon, így hazánkban is.

Az egyházi szeretetszolgálati formákat összefogó, szervezett karitász Magyarországon Prohászka Ottokár sürgetésére jött létre a XX. század elején.

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából a rendszerváltás után dr. Frank Miklós hazánkban újjászervezte a karitászt, amely azonnal bekapcsolódott a nemzetközi karitász világhálózatba (Caritas international) és 1991. június 14. óta működik egyházi jogi személyként bejegyezve.

A Katolikus Karitász – Caritas Hungarica védőszentje Szent Erzsébet, elnöke Spányi Antal székesfehérvári megyés püspök, aki a Magyar Katolikus Rádió vezérigazgatója is.

Püspök Atya május 12-én Pilisvörösváron a Nagyboldogasszony Plébániatemplomban a bérmálás szentségében részesített  44 pilisvörösvári és 6 pilisszántói gyereket, 2 solymári és 1 pilisszentiváni felnőttet.

Köszönjük hitoktatóink – Komáromi Hajnalka, Laczi Tímea és Szaturi György – egész éves munkáját, a bérmálkozók felkészítését!

A szentmise végén Balla Sándor plébános, majd főtisztelendő Spányi Antal megyés püspök méltatta és megköszönte a helyi karitász elnöki tisztségét átadó Szauerné Fetter Teréziának, akit sokan Szent Benedek rendi Blandina nővérként ismerünk a 35 évi kiemelkedő, példás, önzetlen, önkéntes munkáját, kiemelte szerénységét, megbízhatóságát.

A Pilisvörösvári Karitász alakuló ülése 1991. február 6-án volt, és azóta, több mint 33 éven át Szauerné Fetter Terézia volt az elnöke, az ő vezetésével működik a szervezet, mely nemtől, kortól és felekezeti hovatartozástól függetlenül segíti a rászorulókat, bajbajutottakat, betegeket szociális és lelki szükségleteikben egyaránt.

Ezúton szeretném megköszönni a bizalmat, továbbra is számítok Terike tapasztalataira, támogatására, igyekszem méltó utódja lenni.

Munkámban számíthatok Püspök Atya és a Székesfehérvári Egyházmegyei Karitász támogatására, Balla Sándor plébánosunk útmutatásaira, a helyi karitász-tagok segítségére, és támogatóinkra is.

Kérem a Jóisten áldását a rászorulók érdekében végzett munkánkra!

Mátrahegyi Erzsébet

a pilisvörösvári karitász elnöke

(Fotók: Fazekas Roland)