Az Alba Caritas Hungarica Alapítvány szervezésében vidám, kötetlen együttlétre hívtuk a a Dunaújváros környéki karitász munkatársakat.

2019.07.29.

Az Alba Caritas Hungarica Alapítvány szervezésében vidám, kötetlen együttlétre hívtuk a a Dunaújváros környéki karitász munkatársakat.

2019. július 27-én szombaton a Krisztus Király templom kertjében találkoztak a résztvevők. Eljöttek a perkátai, adonyi, rácalmási és dunaújvárosi csoport tagjai, de jöttek a karitászmunkát támogató hívek, érdeklődők, sőt a gyerekek és unokák személyében talán a jövő karitászos önkéntesei is. Az egyházmegyei karitász központot Nagy Lajosné Krisztina egyházmegyei karitászigazgató, az eseménynek otthont adó egyházközséget Baltási Nándor plébános és Szeleczky Csaba plébános-helyettes képviselte.

A közös megegyezésen alapuló lecsófőzés alatt könnyű volt az ismerkedés. Az ebéd déli harangszóval és Úrangyala imádsággal kezdődött. Az étkezést követő süteményezés során a jelenlevők megismerhették a különböző csoportok működését, a nagyon eltérő infrastrukturális és személyi feltételeket, beszélgettek a nehézségeikről és örömeikről. Ebéd után, az altemplomban tartott képzésen átfogó képet kaptak a karitászról, mint a Földet behálózó szervezetről, ezen belül az országos Katolikus Karitász működéséről és viszonyáról a megyei és helyi csoportokhoz. A találkozó egyik célkitűzése az volt, hogy a jelenleg folyó országos programok megismerése által, a kevés önkéntessel, vagy nehéz körülmények között működő csoportok is megtalálják a segítségnyújtás új lehetőségeit. Az espereskerületből származó, kulcsi, szabadegyházai esettanulmányok megmutatták, hogy az országos tapasztalatok adaptálhatók. Valóban „új lehetőségek”: más önkéntes-szemléletet igényelnek, és igaz az is, hogy számítástechnikai kapacitás nélkül nem teljesíthetők, de alkalmat adnak a fiatalok megszólítására, és a helyi szociális intézményekkel történő kapcsolatépítésre.

A karitász nap a tabernákulum előtt, hálaadó rózsafűzér imádsággal zárult.

Az esemény az EFOP 1.3.5-16-2016 pályázati forrásból valósult meg.

  1. július 27. Karitász